ERP Yazılımları

Puantaj Nedir? Kimlere Uygulanır?

Puantaj Nedir? Kimlere Uygulanır?

İş dünyasında önemli bir yere sahip olan puantaj nedir? Puantaj cetveli ne işe yarar? Puantaj sistemi hemen hemen her işletmenin personel takibi amacıyla kullandığı en yaygın metotlardandır. Bir puantaj cetvelinin en önemli avantajı personellerin iş başındaki sürelerini ve hak ediş ücretlerini hesaplamada kendisini göstermektedir. Fakat bir puantaj cetveli oluşturmak çoğu zaman işletmelerin ölçeklerine göre değişiklik gösterebilen bir süreçtir. Şimdi puantaj nedir sorusunu daha yakından inceleyerek yazımıza devam edelim. Ancak öncelikle DİA Yazılım kullanarak iş yeriniz için en uygun puantaj cetvelini kolaylıkla oluşturabileceğinizi belirtmek isteriz.

Puantaj Nedir?

Hangi ölçekten olursa olsun her işletmenin sahibi çalışanlarının kendileri için belirlenen zaman dilimi içerisinde iş başında olup olmadıklarını veya bu süreyi aşıp aşmadıklarını kolayca belirleyebilmek ister. Bu bağlamda puantaj; çalışanların iş başı yaptıkları ve iş bıraktıkları saati belirleyebilmelerine yardımcı olan kayıtlar olduğunu ifade edebiliriz. Puantaj sisteminin en büyük avantajlarından birisi söz konusu bu işe giriş ve işten çıkış saatlerini bizzat çalışanların kendi imzaları ile kayıt altına alıyor olmasıdır. Söz konusu bu kayıtlar çalışanların maaşlarının belirlenmesinde doğrudan rol oynamaktadır. Bu sebeple puantaj kayıtları hem iş verenler hem de çalışanlar için son derece kritik bir öneme sahiptir. Bundan dolayı puantaj kayıtlarını tutarken hem iş verenlerin hem de çalışanların oldukça titiz davranmaları elzemdir.

Puantaj Usulü Çalışma Nedir?

Puantaj Usulü Çalışma Nedir?

Puantaj Usulü Çalışma Nedir?

Günümüzde birçok işletme puantaj usulü çalışmayı benimsiyor. Peki puantaj usulü çalışma nedir? Normal çalışma usulünde çalışanların hak ediş ücretleri 30 gün üzerinden maktu aylık olarak ödenmektedir. Puantaj usulü çalışmada ise çalışanların hak ediş ücretleri günlük bazda hesaplanarak ödenmektedir. Bu bağlamda puantaj usulü çalışmayı yarı zamanlı istihdam şekli olarak tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Puantaj usulü çalışmada çalışanların iş başında bulundukları süre günlük veya saatlik bazda hesaplanabilir.

Puantaj Kimlere Uygulanır?

Öncelikle puantaj kayıtlarının SGK konusunda eksik gün bildirim sebeplerinden birisi olduğunu belirtelim. Bu bağlamda 2013 senesine kadar yönetmeliğe göre işletme tarafından tutulan puantaj kayıtlarını çalışanların veya işverenlerin imzalaması yeterli olmaktaydı. Fakat bu konu ile ilgili Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102 numaralı maddesinde 2013 yılında bir değişikliğe gidildi. Bu değişiklik tam olarak aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim sebebi olarak puantaj kayıtlarının seçilmesini ilgilendirmekteydi. Söz konusu değişikliğe göre bu tercihte bulunulması halinde ilgili puantaj kayıtlarında çalışanların da imzalarının bulunuyor olması zorunlu tutulmuştur. Bu durum 10 kişiden daha az çalışana sahip bir işletme için çalışanların 30 günden daha az sigortalı gösterilmesi halinde geçerlidir. Bu durumda eksik gün bildirim formuna çalışanlar tarafından imzalanan puantaj kayıtlarının da eklenmesi gerekiyor. Aksi halde eksik gün bildirim formunun geçersiz sayılacağı kurum tarafından ifade edilmiştir.

Personel Puantajı Nasıl Hesaplanır?

Personel puantajı ilgili çalışanın hak ediş ücretlerini doğrudan etkileyeceğinden doğru ve eksiksiz bir şekilde hesaplanması da bir o kadar kritiktir. Çalışan puantajını doğru bir şekilde hesaplayabilmek adına ise puantaj cetvelinin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Peki bir puantaj cetveli nasıl doğru bir şekilde doldurulur? Bunun için öncelikle bir puantaj cetvelinde yer alması gereken bilgilerin eksiksiz olarak ve zamanında girilmesi gerekmektedir. Bir puantaj cetvelinde mutlaka yer alması gereken bilgilerden birincisi ilgili çalışanın iş başında olduğu gün sayısıdır. Puantaj cetvelinde yer alması gereken bir diğer önemli bilgi ise ilgili çalışanın fazla mesaide bulunduğu süredir. Bununla birlikte çalışanların istirahat ettikleri gün sayıları da puantaj cetvelinde mutlaka bulunmalıdır. Son olarak çalışanın devamsızlık durumu ile ilgili bilgileri de puantaj cetveline eklemeniz gerekmektedir.

Puantaj sistemi hemen hemen her sektörde farklı biçimlerde kendisini gösterebilmektedir. Ancak bir puantaj cetvelinin en yaygın kullanım amacı mesai ve maaş hesabı gibi durumların doğru bir şekilde tespit edilebilmesidir. Bu bağlamda puantaj cetvelleri titizlikle ele alındığı takdirde hem iş verenler hem de çalışanlar için son derece büyük kolaylıklar sağlayabilecek bir sistemdir.

SGK Puantaj Nasıl Yapılır?

Bir çalışan puantaj usulünde çalışıyorsa işverenin o çalışanla ilgili her ay düzenli olarak puantaj kaydı tutması gerekmektedir. Bu sayede çalışan da ay sonunda puantaj kaydındaki mesai süresi kadar ücret alacaktır. Bu bağlamda puantaj usulü ile çalışan bir personelin sigortası da yine aynı şekilde ay içerisinde çalışmış olduğu gün sayısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecektir. Bir işveren puantaj usulü ile çalışan bir personeli Sosyal Güvenlik Kurumuna 07 kodu ile bildirmelidir. Haydi şimdi personel puantaj cetvelinin nasıl doldurulması gerektiğini de sizlerle paylaşarak yazımıza devam edelim.

Personel Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Personel Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Personel Puantaj Cetveli Nasıl Doldurulur?

Eğer siz de bir işveren olarak puantaj cetveli doldurma yöntemlerini araştırıyorsanız bu konuda birden fazla yöntemin bulunuyor olduğunu bilmenizde fayda var. Bu durumun temel sebebi ise her işletmenin farklı imkanlara ve farklı çalışan sayılarına sahip olmasıdır. Bu sebeple birden fazla puantaj yönteminin bulunması bu tür farklılıklara sahip işletmeler için büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Bu işletmeler bu puantaj metotları arasında kendilerine en uygun olanı belirleme hakkına sahiptirler. Haydi şimdi bu metotları daha yakından inceleyelim.

Puantaj yöntemleri arasında yüz tanıma, daha geniş ölçekli iş yerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde yüz tanıma programı vasıtasıyla çalışanların işe giriş ve işten çıkış saatleri kolayca tespit edilebilmektedir. Puantaj yöntemleri arasında bir diğer popüler metot ise elektronik karttır. Elektronik kartların işe giriş ve işten çıkış saatlerinde okutulması vasıtasıyla çalışanların iş başı ve iş bırakma zamanları kolayca tespit edilebilir. Puantaj yöntemleri arasında en yaygın kullanılan metotlardan birisi de parmak izi okutmadır. Bu yöntemde çalışanlar işe giriş ve işten çıkış saatlerinde parmak izlerini parmak izi okuyucu cihazına taratırlar. Bu sayede çalışanların işe giriş ve işten çıkış saatleri kolayca kayıt altına alınabilir. Puantaj metotları arasında biraz daha eski olsa da hala kullanılmakta olan bir diğer yöntem bir puantaj defteri tutmaktır. Bu yöntem daha çok kısıtlı imkanlara sahip işletmelerin kağıt ve kalem kullanmak suretiyle puantaj kayıtlarını manuel olarak tutmaları şeklinde gerçekleşir. Bu bağlamda puantaj kayıtlarını eksiksiz olarak tutmakla görevli bir personelin de iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz yöntemlerden birisi ile çalışanlarınızın işe giriş ve işten çıkış saatlerini kolayca kayıt altına alabilirsiniz. Bununla birlikte bir puantaj cetveli doldurmak için öncelikle işletmenizde istihdam etmekte olduğunuz tüm çalışanların isim ve soy isimlerini teker teker yazdığınız bir liste oluşturmanız gerekmektedir. Bu bağlamda her çalışanınız için kendisine ait bir aylık satır da oluşturmanız gerekir. Elinizdeki puantaj kayıtlarından faydalanarak ilgili çalışanın işe geldiği ve gelmediği günleri bu aylık satırda tek tek işaretlemelisiniz. Bununla birlikte herhangi bir karışıklık yaşanmaması adına haftalık tatilleri de bu aylık satırda belirmeniz faydalı olacaktır. Ay sonunda ise oluşturmuş olduğunuz bu puantaj cetvelinden yararlanarak çalışanlarınızın toplam çalışma, devamsızlık ve fazla mesai gibi bilgilerini doğru bir şekilde elde edebilirsiniz.