ERP Yazılımları

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket Nedir?

Ticarete atılmak isteyen kişilerin öncelikli olarak yapması gereken şey bir şirket kurmaktır. Limited şirket ya da diğer bir deyişle; Ltd şirket de bunlardan biridir. Diğer yandan, şirket kurulumu gerçekleştikten sonra işletmenin yeni pazarlara açılarak belirli bir müşteri kitlesi elde etmesi gerekmektedir. ERP kurulumu ise tam da bu noktada işletmelerin yardımına koşuyor.

Bizler de bu yazıda sizlere Ltd şirket nedir, nasıl kurulur ve nasıl bir yol izlenmelidir bilmeniz gerekenleri anlatacağız. Keyifli okumalar dileriz!

Limited Şirket Nedir?

Tanım itibari ile gerçek yahut tüzel kişilikte bir ya da birden fazla kişi tarafından kurulan işletmelere “Limited Şirket” denmektedir. Ltd şirket kurulumu için imzalanması gereken sözleşme Ticaret Sicil Müdürlüğü üzerinden yapılmaktadır. Artık yapılan düzenlemeler sayesinde ltd şirket kuruluşu için notere gitme şartı kaldırıldı ve yerine yetkili kişilerin imza beyanının TSM’ye yazılı beyanda bulunularak yerine getirme uygulaması getirildi.

limited sirket nedir

Limited Şirketin Özellikleri

Birlikte özellikleri inceleyelim:

 • Ltf şirketler en az 1 en fazla 50 kişinin katılımı ile kurulabilir.
 • Ltd şirket kurulumu için gösterilmesi gereken minimu tutar 10 bin TL’dir.
 • Ltd şirket içindek payların ortaklara eşit bölünmesi gerekmektedir.
 • Bu paylar 25 ve katları olmalıdır.
 • Ltd şirketlerin hisse senedi veya tahvil çıkarma yetkisi bulunmamaktadır.
 • Ltd şirket içindeki ortakların borçlara yönelik kişisel sorumlulukları bulunmamaktadır.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar

Elbette ki, ltd şirket kurmak için gereken birtakım evraklar vardır. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Ltd şirket kuruluşunu bildiren form,
 • Noter tasdikli sözleşme,
 • Ltd şirket kuracak ortakların kimlik fotokopileri ile vesikalıkları,
 • Ltd şirket kurulumu için gerekli olan sermayenin ödendiğini gösteren dekont,
 • İkametgah,
 • Oda kayıt beyannameleri,
 • Kira kontratı,
 • Ltf şirket temsilcisi ve müdürünü gösteren belge,
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını belirten evrak.

Yukarıdaki evraklar tamamlandığı müddetçe ltd şirket kuruluşu başvuru sürecinde olumsuz bir durum yaşanmayacaktır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Ltd şirket kurmak isteyen kişilerin bu amaç uğruna belirli adımları tamamlamaları gerekmektedir. Kuruluş aşamaları aşağıdaki gibidir:

Muhasebeci Seçimi

Ltd şirket kurmak isteyen kişilerin öncelikle alanında kendini kanıtlamış bir muhasebeci yahut mali müşavir ile çalışması gerekmektedir. Bu meslek grupları şirketlerin kuruluş süreçlerinde kişilere yardımcı olmakla beraber vergi ve SGK hizmetleri gibi konularla da ilgilenmektedirler.

Gerekli Belgelerin Toplanması

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ltd şirket kurulumu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Ltd şirket kuruluşunu bildiren form,
 • Noter tasdikli sözleşme,
 • Ltd şirket kuracak ortakların kimlik fotokopileri ile vesikalıkları,
 • Ltd şirket kurulumu için gerekli olan sermayenin ödendiğini gösteren dekont,
 • İkametgah,
 • Oda kayıt beyannameleri,
 • Kira kontratı,
 • Ltf şirket temsilcisi ve müdürünü gösteren belge,
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını belirten evrak.

Sözleşmenin Hazırlanması

Ltd şirketi kurma sürecinde göz önünde bulundurumlması gereken bir diğer aşama da ana sözleşmesinin hazırlanma aşamasıdır. Bu sözleşmeler mali müşavirler tarafından hazırlanmalıdır. Ana sözleşmede bulunması gereken bilgiler şöyledir:

 • Ltd şirketin ticaret unvanı ve adresi,
 • Ltd şirketin işletme konusu,
 • Sermaye tutarı ve ortakların payları,
 • Şirket müdürlerinin isim, soyisim, unvan ve vatandaşlık bilgileri,
 • İlan şekilleri.

Ticaret Siciline Belge Gönderilmesi

Burada dikkat edilmesi gerekilen bir diğer alan ise ticaret siciline belge gönderilmesidir. Şirketin bulunduğu ticaret odasına gidilir ve aşağıdaki belgeler teslim edilir:

 • Mersis sistemin ekran çıktısı,
 • Vekalet,
 • Oda kaydı ile oda kaydı esnasında verilen beyanname,
 • Şirket ortaklarının bilgilerini gösteren bilgi formu
 • “Rekabet Kurumu” adına ödenen banka dekontu,
 • Şirket kuruluşu için gerekli olan başvuru formu . Formlar 3 adet olmalıdır.

Başvuru süreci sonrası faaliyet belgesi, tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi edinilmelidir. Ardından ise şirket kurulumuna gerekli olan defterler edinilmeli ve noterde tasdik edilmelidir. Tescil sürecinin tamamlanmasının ardından ltd şirketi kurulmuş olacaktır.

Banka Süreci

Ltd şirkete ait ana sözleşme MERSİS’e girilir. Ardından, bu sistem üzerinden bir MERSİS numarası edinilecektir. Mersis numarası denilen numara şirket kuruluşu sonrasında vergi kimlik numarası yerine geçecektir.

İmza Sirküleri

Ltd şirket kuruluşunuzu tamamladıktan sonra müdürün noter tasdikli imza sirküleri edinmesi gerekmektedir. Söz konusu belge, şirket müdürü tarafından yapılan her işlemde gereklidir.

Vergi Dairesi Bildirimi

Ltd şirket kuruluş işlemlerinizin sonuna geldiniz, sırada iş arkadaşınız olan mali müşavirin vergi dairesi bildirimi yapması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun için edinilmesi gerekilen belgeler şöyledir:

 • Kira kontratı,
 • Tescil yazısı,
 • Sicil tasdiknamesi,
 • Açılış bildirimi,
 • Ortakların ikametgah ve kimlikleri ile noter tasdikli kimlik örnekleri.

Başvurunun ardından yoklama fişi edineceksiniz.

Ticaret Odası Kaydı

Son olarak firmanız adına odaya kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Sizden istenecek bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru formu,
 • Firma yetkilisinin imza sirküleri,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Şirketi kuran ortakların ikametgah ve nüfus belgeleri,
 • Ana sözleşme.

Limited Şirket Kurmanın Püf Noktaları

Her alanda olduğu gibi yeni bir şirket kurarken de bilmenizin faydalı olacağı bazı püf noktalar mevcuttur. Bu püf noktalardan bazılarını inceleyelim:

 1. Daha önce de belirttiğimiz gibi ltd şirketler hisse senedi ve tahvil çıkaramaz. Bunun nedeni ise sermayenin hisselere değil paylara bölünmesidir. Paylar ise 25 ve katları olarak bölünmektedir ve her ortağa ait pay adedi belirtilmelidir.
 2. Ana sözleşmede ortakların ve şirket müdürlerinin ismi, soyismi, ikametgahı, vatandaşlıkları ve TC kimlik numaraları belirtilmelidir.
 3. Şirket müdürü seçilmelidir. Şirket müdürü ortaklardan en az birinin sınırsız yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip olması durumudur.
 4. Ticaret ünvanı iş konusu ile ilgili olmak zorundadır.
 5. Limited şirketler, bankacılık ve sigortacılık dışında tüm faaliyetlerde bulunabilirler.
 6. Pay devrinin noter huzurunda gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ardından bu durum ticaret sicilinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmelidir.
 7. Kararlar oy çokluğu ile alınmalıdır.
 8. Ortak sayısının 20 kişinin üzerinde olduğu durumlarda iç denetçi olmalıdır.
 9. Ana sözleşme değişiklikleri, denetçi seçimi ve azli, payların bölünmesi, mali tabloların ibrası, şirket müdürlerinin atama ve azil sürelerinin uzatılması Genel Kurul’un kararı ile gerçekleşecektir.

Şahıs Şirketi mi Limited Şirket mi?

Burada ne istediğiniz önceliklidir. Şahıs ve limited şirketlerin özelliklerini inceleyelim ve kararı size bırakalım.

Şahıs şirketleri:

 • 200 ve 300 TL gibi bir maliyet ile 1 günde kurulabilir ve fatura kesmeye başlayabilirler. Ltd şirket aksine kuruluşta sermaye gösterme şartı yoktur.
 • Şahıs şirketinde kar kullamından doğacak olan herhangi bir vergi yükü ve işletmeden çekilme gibi durumlardan doğabilecek olan stopaj vergisi yoktur.
 • Şahıs firmasının sonlandırma işlemleri zahmetsizdir.

Limited şirketleri ise:

 • Tek kişi ile ltd şirket kurabilirsiniz,
 • Tahsil edilemeyen vergi ve SGK prim borçlarından tüm ortaklar sorumludur,
 • Hisse devri genel kurul onayı ile noterden gerçekleştirilir ve ticaret siciline tescillendirilir. Hisse devrinden gelen gelir “değer artış kazancıdır”,
 • Sermayenin 3’te ikisini temsil eden ortakların kararı ile ana sözleşme değiştirilebilir,
 • Ltd şirketlerde mali kardan alınan vergi oranı %20’dir.