E-ticaret

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

Bu yazıda sizlere kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliğe sahip olan e-Müstahsil Makbuzu yani e-MM ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlatıyor olacağız.

Keyifli okumalar!

E-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Nedir?

e-Müstahsil Makbuz yani e-MM müstahsil makbuzlarının GİB standartlarına uygun olarak dijital ortamda oluşturulan halidir. Yeni bir belge türü olmamakla birlikte e-MM müstahsil makbuz ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Bu elektronik belge tüccar veya alıcı çifti nezdinde fatura yerine geçecektir.

Vergi mükellefi olmayan çiftçilerden mal alımında fatura yerine geçen e-MM GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde oluşturulmuştur.

Söz konusu elektronik belgenin bir çıktısı alınarak çıktının imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde, e-MM’yi düzenleyen tüccar ise söz konusu e-belgeyi elektronik sertifika ile imzalayarak dijital ortamda saklayabilir.

E-Müstahsil Avantajları Nelerdir?

e-MM’nin kullanıcılara sunduğu bazı avantajlar aşağıdaki gibi listelenmiştir:

  • Elektronik süreçler ile kağıt, basım ve arşivleme elimine edilir.
  • Zaman tasarrufu sağlanır.
  • Elektronik ortamda hazırlanan e-MM’de hata riski minimize edilir.
  • Elektronik arşivleme imkanı sunulur böylelikle belgenin kaybolma ihtimali azalır.
  • İnternetin olduğu her yerden belgeye erişilebilir.
  • Mevzuata uygundur.

E-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler

e-MM hazırlanırken makbuzun geçerli olması için bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası bulunmalıdır,
  • Malı satan çiftçinin ismi, soyismi, TC kimlik numarası ve ikametgah adresi bulunmalıdır,
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin ismi, soyismi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası ve adresi bulunmalıdır,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintilerin tutarı net bir şekilde belirtilmelidir.

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

E-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

GİB’in düzenlemesine göre,

e-Fatura uygulamasına geçen mükelleflerden aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan kişiler ve Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma zorunluluğu olan mükellefler 2020 senesine kadar e-MM’ye geçiş yapmak zorunda idi.

E-MM Düzenlenmesi ve Teslimi Nasıl Olmalı?

e-MM’nin en az bir çıktısı alınarak söz konusu çıktının her iki taraf tarafından imzalanması sureti ile çıktının çiftçiye verilerek muhafaza edilmesi; e-MM’nin ise tüccar tarafından dijital ortamda saklanması gerekmektedir.

Ek olarak, e-MM üzerinde dijital ortamda sorguya izin veren bir barkod bulunmaktadır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-MM bilgilerini kapsayan e-MM Bilgi Fişinin, iki çıktı olarak üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde söz konusu bu bilgi fişi nüshaları da e-MM’nin kağıt nüshaları yerine geçmektedir.