E-ticaret

E-ticarette Büyük Verinin Önemi Nedir?

E-ticarette Büyük Verinin Önemi Nedir?

Kelimenin tam anlamı ile bilgi çağında yaşadığımız bu dönemde bizler teknolojiyi yakından takip ederken teknoloji de bizleri yakından takip etmeye devam ediyor. Bu durum ise bizi “big data” dediğimiz yere getiriyor. Gün içinde ziyaret ettiğimiz siteler, tıkladığımız reklamlar, yaptığımız aramalar gibi birçok aktivite kayıt altına alınıyor ve işleniyor.
Peki bu “büyük verilerin” gerçekten önemi nedir? Birlikte inceleyelim!

Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Büyük Veri (Big Data) Nedir?

Big data kelimesi aslında tam olarak kendi anlamını ifade ediyor. Kocaman bir veri havuzundan bahsediyoruz; çeşitli kaynaklardan toplanan, analiz edilen, kategorileştirilen ve bir anlam kazanıp işlenebilen çok sayıda veriye big data denmektedir. İnternet ile etkileşimde bulunduğumuz herhangi bir zaman diliminde big data’ya veri sağlıyoruz. İşte bazı big data kaynakları:

 • Sosyal medya hesaplarımız
 • Arama motorları ve arama sorgularımız
 • Banka hesapları
 • E-ticaret siteleri
 • Bloglar
 • Web sunucu logoları
 • Mailler
 • GSM operatörleri

Büyük Verinin Özellikleri Nelerdir?

Elbette internetteki her veri önemli değildir. Big data’da araştırmacılar ve pazarlamacılar için önemli nitelikte olan veriler ve bu verilerin birtakım ortak özellikleri vardır. 5V olarak bilinen bu özellikler “volume, variety, value, velocity ve veracity” olarak bilinmektedir. Birlikte inceleyelim:

 • Hacim / Volume: Büyük hacimde veri elde ediliyor olmalıdır çünkü toplanan verilerin yalnızca bir kısmı dönüştürülebilecektir.
 • Çeşitlilik / Variety: Söz konusu analize fayda sağlayacak verilerin çeşitli olması istenen bir durumdur çünkü analiz de bir o kadar verimli olacaktır. Buna bağlı olarak verinin toplandığı kaynaklar, bilgi yapıları ve formatlar çeşili olmalıdır.
 • Değer / Value: Burada en önemli madde değerdir. Bir veri değerli değilse hiç şüphesiz işimize yaramayacaktır. Big data’da değerli kabul edilen veri anlamlı hale gelebilen bir bilgiden meydana gelir.
 • Hız / Velocity: Veri akışı ve analizin birbirine paralel şekilde hızlı olması beklenmektedir.
 • Doğruluk / Veracity: Tıpkı değer gibi doğruluk da en çok dikkat edilmesi gerekilen özelliklerden biridir. Burada doğruluktan uzak, yanlış, yanlı ve eksik bilgilerin kullanımı ve işlenmesine dikkat edilmelidir.

Büyük Veri ve Bulut Bilişim İlişkisi Nedir?

Bulut bilişim ve big data birbirinden bağımsız kavramlardır. Bulut bilişim mobil ya da masaüstü tüm uygun cihazlar arasında hem zaman hem de mekandan bağımsız olarak veri paylaşımı imkanı taşıyan internet tabanlı bir depolama hizmeti iken big data çeşitli kaynaklardan toplanan kocaman bir bilgi yığınıdır. Big data, özellikle pazarlama faaliyetlerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır.

Burada anlamamız gereken şey verilerimiz, hareketlerimiz, gezinmelerimiz, tıklamalarımız ve hatta arama sorgularımız gibi birçok eylemimizin internette bir yerde depolandığı ve çeşitli stratejilerde kullanıldığıdır. Bu bilgilerin depolandığı yer ise bulut bilişimdir. Böylelikle big data ve bulut bilişim tamamen farklı kavramlar olmalarına rağmen ortak bir alanda buluşuyorlar.

Büyük Veri Analizi Nedir?

Büyük veri analizi, gizli kalıpları, bilinmeyen korelasyonları, pazar eğilimlerini ve müşteri tercihleri gibi parametrelerden anlamlı içgörüler elde etmek için kullanılan bir süreçtir. Big data analizi çeşitli avantajlar sağlar. Bunlardan biri, karar mekanizmalarının güçlendirilmesidir.

E-Ticarette Büyük Veri Neden Önemlidir?

E-ticaretle uğraşan kişiler için tüm veriler önem arz eder. Bununla beraber; big data site sahiplerine tam olarak ihtiyaç duydukları verileri sağlar. Bu nedenle kişiselleştirme yaparak hedef kitleyi belirli segmentasyonlara bölmek kolaylaşır, buna göre analizler yaparak kampanyalar ve reklam grupları oluşturmak daha basit hale gelir. Bu nedenle big data e-ticarette satış rakamlarını arttırmadan az maliyetle çok iş yapmaya kadar uzanan birçok öneme sahiptir. Birkaç faydayı inceleyelim:

 • Nokta atışı yapabilmek,
 • Operasyonel süreçlerin başarılı şekilde yönetilmesi,
 • Müşteri davranış kalıplarını ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlayabilmek,
 • Maliyetleri minimuma indirmek.

E-Ticaret Sitelerinde Büyük Veri Analizi

E-Ticaret Sitelerinde Büyük Veri Analizi

E-Ticaret Sitelerinde Büyük Veri Analizi

E-ticaret platformlarında big data analizi yapmanın başlıca adımı müşteri davranışlarını analiz etmektir. Bilindiği üzere ziyaretçiler çeşitli web sitelere her zaman linkini girerek ulaşmıyor, aksine birçok insan arama motorlarından, reklamlardan, sosyal medyadan yahut mobil uygulamalardan erişim sağlıyor ve sitede gezinmeye başlıyor. Bu anlamda big data analizinde salt olarak ilgili e-ticaret sitesinin verilerini analiz etmek yetersiz kalacaktır.

Daha önce bahsettiğimiz kaynak çeşitliliği burada devreye giriyor. Müşteri davranışlarının analizi yaplırken çeşitli platformlardan yardım almak hem daha sağlıklı görülere hem de daha rasyonel verilere yol açar. Veri analizi yapmanın ise birçok çeşitli yolu vardır. Bunlardan bazıları veri madenciliği, ısı haritaları, makine öğrenmeleri ve A/B testi gibi uygulamalardır.

E-Ticaret Sitelerinde Büyük Veri İşleme Yöntemleri

Birçok e-ticaret sitesi big data analizi için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerden en bilinenleri AWS S3 hizmetidir. AWS S3, Amazon tarafından hizmete sunulan ve güvenli olarak kabul edilen bir veri işleme yöntemidir.

Bir diğer big data işleme yöntemi ise Spark SQL’dir. Spark SQL ise kod oluşturma, sütunlu depolama ve maliyet tabanı iyileştirici özellikleri ile biliniyor.

Büyük Veri Analizinin E-Ticaret Sitenize Katkıları Nelerdir?

Şüphesiz ki bu sorunun en büyük cevabı big datanın işletmelere sağladığı karlılıktır. Peki ya diğer katkılar nelerdir?

 • Müşterilerin davranış kalıplarını bilmek ve analiz etmek onlara iyi bir kullanıcı ve alışveriş deneyimi sağlar.
 • Ödeme yöntemlerinin kullanılırlığını test ederek hedef kitlenize uygun olan yöntemi onlara önerebilirsiniz.
 • Kullanıcılaın eğildiği kampanyalar sonucunda onlara uygun ürünler gösterilmeye başlanır.
 • Müşteri geri bildirimleri sayesinde daha güçlü ilişkiler kurulur.