E-ticaret

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Covid-19 salgını sürecinde kendine uygulama alanı bulan bu düzenlemeye göre birçok işletme kısa çaIışma ödeneğinden yararlanabilir. Bu yazıda sizlere kısa çalışma ödeneği nedir ve nasıl faydalanılır anlatacağız. Keyifli okumalar.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

Covid-19 salgınının ekonomiye vurduğu darbe ile birçok işyeri kapanmış, ayakta kalabilenler ise haftalık çalışma sürelerini azaltmak zorunda kalmıştır. Kısa çaIışma ödeneği ise bu gibi beklenmeyen olayların neden olduğu ekonomik yıkımı en az hasarla atlatmak ve çalışan personele çalışamadıkları dönem adına gelir yardımı sağlamak üzere İşsizlik Sigortası Fonu altında yapılan ödemedir.

Kısa çaIışma ödeneği emekleri harici geliri olmayan çalışanlara normal ücretlerinin altında yaşamlarını sürdürmeye yetmesi hedeflenen bir gelir sağlanır. Kısa çaIışma ödeneği ekonomik kriz şartlarında iş yerinde uygulanan çalışma saatlerinde en az 1/3 bir azalması ya da süreklililk koşulu aranmaksızın en az 4 hafta süreyle faaliyetin tamamen yahut kısmen durdurulması hallerinde; 3 ayı geçmemek üzere sigortalı çalışanlara çalışamadıkları dönemler adına sağlanan gelir desteğidir.

Örneğin, ülkemizin geçirdiği salgın dönemi zorlayıcı neden olarak kabul edildiği için bu ödenekten faydalanıldı. Buna ek olarak kısa çaIışma ödeneğinin uygulanması için işçi onayı aranmaz. Ödenek, her ayın 5’inde ödenir ve PTT banka aracılığı ile gerçekleştirilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kimlere Verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği Kimlere Verilir?

Kısa Çalışma Ödeneği Kimlere Verilir?

Kısa çaIışma ödeneği sigortalı işçilerin çalıştıkları işyerinde çalışamadıkları süre zarfında mağdur edilmemeleri adına maddi kaybın bir kısmının telafi edilmesini amaçlar. Başvurular ise İŞKUR aracılığı ile yapılır. Başvurunun kurum tarafından uygun görülmesi durumunda işçi bu imkandan faydalanır.

Kısa çaIışma tarihinin başlamasından önceki 60 gün bir iş sözleşmesine tabi olarak çalışma ve önceki son 3 yıl içerisinde 450 gün prim ödemesi gerçekleştirmiş herkes bu ödenekten faydalanabilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun eksiksiz gerçekleştirilmesi için izlenilmesi gereken yol şöyledir:

 • Kısa çaIışma ödeneği için talep formu doldurulmalı,
 • Evraklar İŞKUR’a mail yoluyla ulaştırılmalı,
 • İŞKUR tarafından atanan temsilci ile başvurunun geri dönüşü sağlanır,

Bununla beraber, ödeneğin alınması için bazı ön koşullar sağlanmalıdır:

 • İşçi listesine emekli olarak çalışan işçiler dahil edilmemelidir,
 • Yukarıda bahsettiğimiz gibi 3 yılda 450 gün prim ödemesi yapılmış olmalı,
 • İşçinin son 60 günlük prim ödemesi eksiksiz olmalıdır,
 • Başvuran işçinin adres ve telefon bilgileri eksiksiz olmalıdır,
 • İşverenin SGK yahut vergi borcu olmamalıdır,
 • Dışsal sebepler kategorisinde Covid-19 seçilmelidir,
 • İşverenin sektör sınırlaması olmamalıdır ve İç İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kısıtlamalara tabi olmamalıdır,
 • İşçi ve işverenin beyanlarının doğru olması gerekmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Şartlarda Ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Şartlarda Ödenir?

Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Şartlarda Ödenir?

Genel ekonomik kriz anları ile yerel yahut uluslararası ekonomileri sarsan olayların hem ülke ekonomisini hem de işyerlerinin geleceğini ciddi bir şekilde etkilemesi durumunda, işyeri sahibi başvurduğu halde ödenir. Ek olarak:

 • Aynı şekilde bölgesel kriz ile yerel yahut uluslararası olaylardan dolayı belirli il ya da bölgelerde faaliyet gösteren işyerlerinin ekonomik olarak ciddi bir şekilde etkilendiği durumlarda,
 • Sektörel kriz ile yerel yahut ulusal ekonomilerde meydana gelen olaylardan direkt olarak etkilenen sektörlerin ve buna bağlı olarak işyerlerinin ciddi bir şekilde etkilendiği durumlarda,
 • Zorlayıcı sebepler ile ve işverenin kendi idari yönetiminden kaynaklanmayan, önceden tahmin edilemeyen ve sonuç olarak önüne geçilemeyen deprem, yangın, su baskını gibi nedenlerden ekonominin etkilendiği durumlarda ödenir.

Söz konusu ödenek için başvuru yapıldığında bu hallerin mevcut olup olmadığına İŞKUR karar vermektedir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı Nedir ve Hangi Süreyle Ödenir?

Sigortalı çalışana yapılacak günlük ödeme sigortalı çalışanın son 12 aylık prim kazancı üzerinden hesaplanacak günlük ortalama kazancın %60’I üzerinden yapılır. Bununla beraber, bu hesaplamanın aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemelidir.

Ödenek, en fazla 3 ay için aylık olarak ödenir. Bu ödenek süresince personelin genel sağlık sigortası primleri ödenir ancak kısa vadeli sigorta kollarına ait primler ile emekliliğe gerekli olan uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin primlerin ödemesi yapılmaz.