ERP Yazılımları

ERP Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar?

2Q==

ERP uzmanı denildiğinde doğal olarak akla şirketler için hayati öneme sahip ERP sistemleri gelmektedir. Büyük kuruluşların ve işletmelerin günlük organizasyon görevleri muazzam miktarda planlama gerektirir. Belirli bir noktada, bu kuruluşların, diğer önemli görevleri yapmak için daha fazla zamana sahip olmalarını sağlama ihtiyacı ortaya çıkar. Bunun için tüm planlamalarını ve günlük görevlerini düzgün ve etkili bir şekilde ele almanın bir yolunu uygulamaları gerekecektir. İşte burada ERP veya Kurumsal Kaynak Planlama devreye giriyor.

Bir ERP danışmanı da işletmenize fayda sağlamak için ERP yazılımını uygular ve özelleştirir. ERP danışmanı, müşterinin ilgili fikirlerini geliştirip entegre ederek ve kaynak planlama kararlarına yardımcı olarak destek sağlar. ERP danışmanının birincil hedefi, ERP yazılımlarının mümkün olduğunca sorunsuz ve verimli çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca herhangi bir eksiklik için çözümler geliştirmek ve denetlemektir. Bu nedenle, bir ERP uzmanı, bir işletmenin veya şirketin başarısı için çok önemlidir. Bir ERP uzmanı, şirketlerin kullandığı ERP sistemine göre farklı donanımlara sahip olmalıdır.

ERP Uzmanı Nedir?

ERP uzmanı, ERP yazılımı ve müteakip entegrasyon konusunda danışmanlık sunan tüm profesyonelleri kapsayan bir terimdir. Gerçekte, bazı danışmanlık firmaları sürecin belirli aşamalarında uzmanlaşmayı seçebilir. Geri kalanlar ise uçtan uca bir çözüm sunma konusunda ustadır. Bazı firmalar bir ERP sisteminin yalnızca finansal yönüne odaklanır. Bazıları yalnızca işlevsel tarafa odaklanır. Kimileri ise kuruluşunuza sadece teknik destek, sorun giderme veya diğer bakım biçimlerini sağlamaya odaklanabilir. Ancak çoğu durumda bir uzman, iş sürecinizin tüm yönlerini kapsayan eksiksiz bir çözüm sunabilir. Ayrıca şirketinize en iyi nasıl uyacağını analiz ederek, kurarak ve entegre ederek teknik destek sağlayabilir. İşin ucunda ihtiyaçlarınız ve iş süreçleriniz söz konusudur. Bunun için de size rehberlik edecek ve tavsiyede bulunacak bir ERP uzmanına ihtiyacınız olacaktır.

Tüm bunları akılda tutarak, iyi bir ERP uzmanı, metodoloji açısından, müşteriyi anlar ve yönlendirir. Ayrıca proje risklerini azaltmak için mümkün olan her durumda, bilinen yolu izleyerek ERP projesini yolunda tutar. Siz de bir ERP uzmanı tercih ederken bu standartları göz önünde bulundurmalısınız.

ERP Uzmanı Nasıl Olunur?

Bu konuyu açıklamanın en kolay yolu bir ERP uzmanının sahip olması gereken gereklilikleri sıralamak olacaktır. Öyleyse haydi şimdi bu gereklilikleri sıralamaya başlayalım.

 • Tercihen bilgi teknolojisi, bilgisayar bilimi veya benzeri alanlarda lisans derecesine sahip olmalıdır.
 • Oracle SaaS ERP veya SAP ERP iş süreci entegrasyonunda sertifikaya sahip olmalıdır.
 • İlişkili sektörlerde iş tecrübesine sahip olması oldukça faydalı olacaktır.
 • İşletme yönetimi, proje yönetimi veya ilgili bir alanda bir geçmişe sahip olması avantajlı olacaktır.
 • ERP geliştirme araçları, kodlama dilleri ve iş süreçleri hakkında derinlemesine bilgiye sahip olmalıdır.
 • Çok iyi seviyede organizasyon ve zaman yönetimi becerilerine sahip olmalıdır.
 • Olağanüstü kişilerarası işbirliği ve iletişim yeteneklerine sahip olması çok büyük avantaj sağlayan bir etkendir.
 • Mükemmel analitik ve problem çözme becerilerine sahip olmalıdır.
 • ERP sistemleri konusunda teknik destek sağlayabilmeli ve ERP kullanıcılarını eğitebilmelidir.
 • Gerekli fonksiyonları ve kullanıcı dostu ara yüzleri geliştirebilecek seviyede bir yazılım bilgisine sahip olmalıdır.
 • ERP sistemlerinin altyapısını analiz edebilmelidir.

ERP Uzmanı Ne İş Yapar?

Bu konuyu en iyi şekilde anlatabilmek adına ilk önce, iyi bir ERP uzmanı hangi özelliklere sahip olmalıdır, onu anlatalım.

 • İyi bir ERP uzmanı, kapsam kayması, yetersiz test etme ve yetersiz veri temizleme gibi tuzakları fark edebilmeli ve bunlardan kaçınabilmelidir.
 • En iyi uzman, tüm gereksinimlerinizi yerine getirmeyi vaat eden kişi değildir.
 • Dürüst olmalı ve doğru tavsiyeler vererek organizasyonu kaçınılmaz bir başarısızlık yoluna girmekten kurtarabilmelidir.
 • Herhangi bir kararda olduğu gibi, bilgi ve deneyim en önemli güçtür. Bu durumda da bir ERP uzmanı yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmalıdır.

İyi bir ERP danışmanı özünde iyi tavsiyeler vermelidir. Organizasyonlar, danışmanının uzmanlığına değer vermelidir. Aynı zamanda onlardan en yüksek standartları talep etmelilerdir. Uzmanın yeteneklerine, bilgilerine ve deneyimlerine güvenmek, ERP ile ilgili her süreç için hayati önem taşır. Bu yüzden organizasyonunuz için bir ERP uzmanı seçerken karşılaması gereken standartlar konusunda titiz davranmalısınız. Bu süreç size iş verimliliğinin ve zaman tasarrufunun artışı olarak geri dönecektir.

ERP Uzmanı Maaşları

ERP uzmanı maaşı denildiğinde bu konunun pek çok farklı değişkene bağlı olduğunu belirtmek gerekir. Bir ERP uzmanı maaşı, uzmanın sorumlu olduğu alanlara ve sahip olduğu tecrübelere paralel olarak artış göstermektedir. Bu değişkenleri de göz önünde bulundurarak, ülkemizde en düşük ERP uzmanı maaşı 5 bin Türk Lirası civarındadır. Aynı şekilde ülkemizde en yüksek ERP uzmanı maaşı ise 10 bin TL’ye yakın seviyelerde seyretmektedir. Eğer siz de iyi bir ERP uzmanı maaşı almak istiyorsanız, uzmanlık alanlarınızı genişletmelisiniz. Ayrıca pozisyonunuzda sahip olacağınız tecrübe de bu konuda size yardımcı olacaktır. Kazanacağınız ERP uzmanı maaşı, sağladınız hizmetin kalitesi ve kapsamına göre artış gösterecektir.

İyi bir ERP uzmanı maaşı kazanabilmeniz adına makalemizde bulunan yeterlilikleri edinmeye çalışmak bu konuda size katkı sağlayacaktır. Ayrıca ERP uzmanı maaşı, uzmanın çalışacağı şirketin İT departmanına ayıracağı kaynakların genişliğiyle de doğrudan bağlantılıdır. Bir ERP uzmanı maaşı, yurtdışında çalışma ve yabancı dil bilme gibi etkenlere göre de değişiklik gösterebilmektedir.

ERP Danışmanı Nedir?

ERP danışmanı günlük planlamalarını ve görevlerini yerine getirmek için yazılıma ihtiyaç duyan işletmelere  ERP sistemlerini uygulama ve destekleme hizmeti sunmaktan öncelikli olarak sorumludur. Sistemleri analiz eder ve sistem gereksinimlerini tanımlar. Ayrıca çözümler tasarlayarak öneriler oluşturur. Bunun yanı sıra yazılımı yapılandırmak ve çalışanları eğitmek için doğrudan müşterilerle ve yönetimle birlikte çalışırlar. Bir ERP danışmanının görev ve sorumluluklarından bazıları şunlardır:

 • Sistemleri analiz etmek

Halihazırda ERP sistemi olmayan kuruluşlar için, iş süreçlerini analiz eder. Bunun yanı sıra yazılımı uygulamak için gereksinimleri de toplar. Ayrıca iş ile uyumlu çalışmasını sağlar. Halihazırda bir ERP sistemine sahip olan kuruluşlar için, bir ERP danışmanının ilk işi, sistemi optimize etmenin yollarını geliştirmeye çalışmaktır. Bunun için önce mevcut sistemi, güçlü ve zayıf yönleri belirlemek adına inceler.

 • Kullanıcıları eğitmek ve desteklemek

Bir ERP danışmanı, yazılım ve çözüm uygulamasından sonra, şirket üyelerini yazılımdan en etkili şekilde nasıl yararlanacakları konusunda eğitir. Bu kritik beceri olmadan, ekip üyeleriniz yazılımı nasıl kullanacaklarından habersiz kalabilir. Bu durum da işletmenizin zaman ve para kaybetmesine neden olabilir.

 • Teknik destek sağlamak ve güncellemeleri gerçekleştirmek

ERP danışmanı, ERP sisteminde günlük bakım yapmak ve yeni yükseltmeler kurmak ile hata testleri yapmaktan sorumlu olacaktır. Sistem yapılandırması ve veri geçişi de sorumluluklarının bir parçasıdır.

 • Proje geliştirme ve sunum yapma

ERP danışmanı, sistemdeki herhangi bir yükseltmenin onların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilmek adına diğer şirket şubeleri ile koordineli olarak çalışacaktır. Daha sonra ilgili şirket yönetiminin ne yapıldığını anladığından emin olmak için sunumlar da hazırlar.