E-ticaret

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği Nasıl Alınır?

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği Nasıl Alınır?

Birçoğunuzun bildiği gibi internetin hayatlarımızın içine bu denli dahil olması ile birlikte birçok firma, reklamcılık ve tanıtım hizmetlerini ulusal çaptan ileri götürmeyi hedeflemeye başladı. Genel olarak şirketler, farklı üretim ve pazarlama kampanyalarından yardım alarak yurt dışında yeni pazarlara açılmayı tercih ediyor. Bu yolculukta yalnız değilsiniz, E-ihracat danışmanlığı alarak satışlarınızı artırabilir, uluslararası çapta markanızı duyurabilirsiniz.

Bu yazıda sizlere yurt dışı reklam desteği ve KOSGEB reklam desteği ile ilgili bilgiler verecek, bu konularda aklınızda oluşabilecek olan soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Keyifli okumalar!

Yurtdışı Reklam Desteği Nedir? Kim Tarafından Verilir?

Yurtdışı Reklam Desteği Nedir? Kim Tarafından Verilir?

Yurtdışı Reklam Desteği Nedir? Kim Tarafından Verilir?

Yurt dışı reklam desteği adından da anlaşıldığı gibi esasında yurt dışında reklam vermek isteyen kuruluşlara verilen desteklerin kapsamıdır. Yurt dışında reklam yaparak marka bilinirliğinizi artırırken yurt dışı reklam desteği size büyük bir fayda sağlayacaktır. Çünkü aksi takdirde, yurt dışındaki herhangi bir firmanın ya da kişilerin firmanız hakkında bilgi sahibi olması çok zordur.

Bu bağlamda, yerli firmaların yeni ve teknolojik pazarlama kanallarını kullanarak üretim faaliyetlerini yurt dışına taşıma ve orada bulunan insanları kendi markalarından haberdar etmek adına oluşturdukları ofis ya da showroom gibi girişimlerim tümüne birim açmak diyoruz.

Aynı şekilde, firmaların hedef pazarlarda televizyon ve radyo gibi geleneksel medyatik iletişim araçları ile görsel ya da yazılı; reklam veya sunum gibi tanıtım amaçlı faaliyetlerine ise  genel olarak tanıtım faaliyetleri demekteyiz. İşte tam da burada, yurt dışı reklam ve tanıtım desteği işimize yarar hale geliyor. Öyle ki, Türkiye’de tescilli olan ve kesintisiz üretim sağlayarak müşteri memnuniyeti, ürün tedariki, depolama ve kargolama gibi süreçlerde sıkıntılar yaşamayan büyük markaların, kendilerini yurt dışında tescil ettirmek istemeleri kapsamında alacakları hizmetler; hem girişimlerin desteklenmesi hem de Türk markalarının bilinirliğinin artması ile dünya çapında tanıtılması için gerekli olan faaliyetler adına yapılan harcamaların bir kısmı önceden belirlenmiş şartlar dahilinde devlet tarafından desteklenmektedir. Burada bilinmesi gereken maddelerden bazıları şöyledir:

 • Bir firma en fazla 25 farklı birim için destek alabilir,
 • İpotekli satış yöntemiyle satın alınan birimler için ödeme taksiti kira gideri olarak değerlendirilir,
 • Hizmet kapsamında yurt dışına ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin depolama hizmetleri ve giderleri karşılanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında kurulmuş şirketler ile iş birliği kuruluşları bu destekten yararlanabilir.

Yurtdışı reklam ve tanıtım desteği “Ticaret Bakanlığı” tarafından verilmektedir.

Yurtdışı Reklam Desteğinin Kapsamı Ne?

Yurtdışı Reklam Desteğinin Kapsamı Ne?

Yurtdışı Reklam Desteğinin Kapsamı Ne?

 • Türkiye’de üretilmiş olan ürünlerin yurt dışına yönelik hazırlanan reklamlarını belirli oranlarda iade almak mümkündür. Örneğin; 4 yıl boyunca katalog, sosyal medya araçları, dergi ve gazete gibi basılı ve televizyon reklamları gibi görsel mecralarda yapılacak olan reklam giderlerinin %60’ı Ticaret Bakanlığı tarafından şirketinize geri ödenir.
 • Tanıtım harcamalarının yıllık üst limiti 250.000 USD olarak bilinmektedir.
 • Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için üst destek limiti 150.000 USD olarak bilinmektedir.

Genel olarak destek süresi 4 yıl, destek oranı %60 ile %70 arasında değişmekte olup destek tutarı ise 250.000 USD idir.

Ek olarak, mağaza, ofis, depo ya da showroom gibi kiralanması gereken alanlar için edinilen destek yıllık 100.000 ile 120.000 USD arasında değişiklik göstermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz maddelere ek olarak, yurt dışı marka tescili kapsamında belirlenen destek yıllık 50.000 USD, pazar araştırması desteği ise seyahat başına 5.000 USD olarak belirlenmiştir. Bu seyahatler, 10 adet ile sınırlıdır.

Kira desteği sürecini örneklendirmek gerekirse:

 • Hedeflenen yurt dışı pazarında kiralanacak alanın araştırılması,
 • Kiralamanın gerçekleştirilmesi,
 • Yurt dışı şirketinin kurulması,
 • Gerekli başvuruların yapılması ve belgelerin hazırlanması gibi bir süreçten söz edilebilir.

Hangi Mecralardaki Reklamlar Desteklenmekte?

Hangi Mecralardaki Reklamlar Desteklenmekte?

Hangi Mecralardaki Reklamlar Desteklenmekte?

Dijital reklam çalışmaları ve teşviği kapsamında reklam çalışmalarının yürütülebildiği Facebook, Instagram, Twitter, Amazon, Etsy, Google, Pinterest ve Yandex gibi ispat edilebilir bütün platformlar için destek alındığı bilinmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz sosyal platformlar ve görsel ve yazılı tanıtımlar, web sayfası tasarımı, reklam panoları, eşantiyon ürünler, sunum ve konferanslar gibi alanlarda sağlanan destek; ülke başına yıllık 150.000 ile 250.000 USD arasında değişiklik göstermektedir.

Yurt dışı reklam ve tanıtım desteklerinde genel olarak dikkate alınması gereken hususlar ise şöyle belirlenmiştir:

 • Destek başvurusunda bulunmak isteyen firmaların ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 aylık süre zarfı içinde üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • İlgili faaliyetlerin sektörel bazda öncelikli ülkelerde olması durumunda destek oranında %10 gibi bir artış söz konusu olabilmektedir.
 • Yurt dışı desteği kapsamında düzenlenen belgelerin, ilgili ülkelerde görev yapan Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikleri tarafından onaylanması beklenmektedir.
 • Destek kapsamında bulunan ürünlerin ihracının Türkiye’den yapılması gerekmektedir.
 • İlgili ürünlerin tanıtımı ve reklamı hedef veya öncelikli ülkelerden birini kapsıyorsa ya da ilgili firmanın merkezi 4,5, ve 6. teşvik bölgelerindeyse destek oranında %10’luk bir artış söz konusu olabilmektedir.

KOSGEB Reklam Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB reklam desteği girişimcilere, KOBİlere ve işletmelere verilmektedir. Bu grupların hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak amacıyla reklam desteği verilir.

KOSGEB reklam desteği almanın bazı şartları vardır:

 • Marka tescil belgesi sahibi olmak,
 • Bu destekten yararlanmak için hazırlatılan materyallerde KOSGEB logosu ve/veya internet sayfası adresi olması,
 • Yurt dışında yayınlanan ve dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek 5000 TL’yi geçemez,
 • Programın destek üst limiti 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

KOSGEB reklam desteği için gereken evraklar ise şöyledir:

 • Tanıtım desteği başvuru formu,
 • İşetme adına düzenlenmiş fatura veya faturaya denk bir belge,
 • İşletmenin ya da girişimcinin SGK veya vergi borcu olmadığını gösteren bir belge.

KOSGEB reklam desteğinin kapsamı ise aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir:

 • Broşür ve ürün katoloğu gibi basılı giderler,
 • Yurt dışında yayınlanan ve dağıtımı yapılan basılı yayınlara (gazete, dergi) reklam verme giderleri,
 • Diğer reklam yöntemleri (dijital, medya vb.)

KOSGEB reklam desteğinden yararlanmak isteyen işletme sahipleri veya girişimciler kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden çıktısını aldığı “Reklam Desteği Başvuru Formu” ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Hizmet Merkezi’ne başvuru yapmalıdır. Sürecin devamında, Hizmet Merkezi başvuru sonucunu yazılı olarak ilgili işletmeye bildirir yahut kosgeb.gov.tr internet adresinden üzerinden takibi gerçekleştirebilir.