E-ticaret

Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Nedir?

Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Nedir?

Yeşil pazarlama, çevre dostu mal veya hizmetler geliştirmek ve satmaktır. Güvenilirliği artırmaya, yeni bir kitle segmentine girmeye ve giderek daha fazla insan çevreye duyarlı hale geldikçe rakipler arasında öne çıkmaya yardımcı olur. Siz de dijital pazarlama yolculuğunuzda green marketing için bir adım atmak ve tüm incelikleriyle öğrenerek devam etmek istiyorsanız e-ticaret danışmanlığı alabilirsiniz.

Green Marketing Nedir?

Green Marketing Nedir?

Green Marketing Nedir?

Firmaların mevcut ürün ve hizmetlerini pazarlamak için kullandıkları yöntemler zaman içinde şekillenip değişmektedir. Bunun nedeni ise gelişen stratejiler ile birlikte değişen tüketici davranışlarıdır. Bu anlayışla beraber küresel ısınmanın ve hızlı nüfus artışının getirdiği sosyal bilinç ile birlikte son yıllarda pek çok şirket, ürün ve hizmetler yeşil pazarlama dediğimiz çevre dostu pazarlama yöntemlerini uygulamaya başlamıştır.

Yeşil pazarlama, yani Green Marketing, çevre dostu ürün ve hizmetlerin pazarlanmasıdır. Doğa ve çevre dostu ürünler yaratmak, çözünebilir çevre dostu ambalajlar kullanmak, sürdürülebilir iş pratiklerini benimsemek ve yeşil pazarlamanın faydalarını içeren mesajları ileterek bu pazarlama stratejilerine odaklanmak gibi pek çok farklı uygulamayı içerir. Kısacası yeşil pazarlama, hem tüketicilerin hem şirketlerin lehine olan çevre bilincini kamuoyuna taşımayı hedefleyen önemli bir pazarlama çeşididir.

Yeşil Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Yeşil Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Yeşil Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Ürün ve hizmetlerin doğa ve çevre bazında güvenli pazarlanmasının reklamının yapılmasına Green marketing dendiğini artık biliyoruz. Yeşil pazarlama altında öne çıkan özellikler aşağıdaki gibidir:

  • Yeşil pazarlama stratejileri sürdürülebilir olmalıdır,
  • Sürdürülebilir ambalajlar ile tüketicide bilinç oluşturulmalıdır,
  • Ürünler çevreye fayda sağlamalıdır ve dağıtım süreçlerinde yeşil pazarlama ilkelerinden taviz verilmemelidir,
  • Sürdürülebilirlik ilkelerine odaklı kar amacı gütmeyen kuruluşlar kamu bağışı yaptığı zaman green marketing stratejileri kullanılmalıdır,
  • İklim değişimi ve karbon salınımı gibi ciddi boyutlarda sorun teşkil eden konularda ürünlerin pazarlanması aynı zamanda çevre bilinci oluşturmayı da hedeflemelidir. Tabii ki, markanın da çevre dostu olması ve yeşil pazarlama stratejilerini kullanması gerekmektedir.

Green Marketing Kullanım Alanları Nelerdir?

Yeşil pazarlama temelde sürdürülebilir ve etik kabul edilen iş uygulamalarına hitap eden ve toplumsal bir hareketi amaçlayan bir pazarlama stratejisidir. Dünyamızın içinde bulunduğu vahim vaziyet ile birlikte tüketiciler artık toplumsal katkı sağladıkları şirketlerin bu anlamda çevreye katkı sağlayan uygulamalarda öncü olmalarını talep ediyor ve bunu bekliyorlar. Bu sebeple, işletmelerin tüketici ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bu beklentileri de boşa çıkarmamaları ve stratejilerini buna göre düzenlemeleri bekleniyor. Ürün pazarlama yöntemlerinde yeşil pazarlama stratejilerini kullanarak eylemde bulunan markalar böylelikle kendilerinden beklenen tavırları karşılamış oluyorlar.

Green marketing, temelde tüketicilere şirketlerin sosyal sorumluluk alabildiğini ve şirketlerin sürdürülebilir iş yapısına katkıda bulunmakta kararlı olduklarını gösterir. B stratejileri benimseyen şirketlerin kendi içlerinde tüm politikalarını buna göre düzenlemeleri gerekmektedir. Yalan yanlış etiketler ile “vegan, organik” gibi ibareleri kullanan ancak bu ilkelere yönelik hareketlerde bulunmayan şirketlerin toplumsal güveni kaybetmesi çok olasıdır. Tüketiciler, kendilerini aldatılmış gibi hissettiklerinde bundan en zararlı çıkacak yapı, yine şirket olacaktır.

Yeşil Pazarlama Avantajları Nelerdir?

Yeşil pazarlamanın şirketlere ve tüketicilere sağladığı pek çok avantaj mevcuttur. Aşağıda birkaçını görebilirsiniz.

1. Yeni Bir Pazara Hitap Eder

Green marketing yeni bir pazar oluşturmada etkili olmalıdır. Şirketler, bu stratejileri uygulayarak hem farklı demografik yapılardaki tüketicileri kendilerine çekerler hem de toplumda etkili bir çevre bilinci oluşturmaya önayak olurlar.

Toplum bireylerin ve özellikle şirketlerin çevreyi ne denli etkilediği ve olumsuz şartlara yol açtığını anlayıp daha uyumlu hale gelmeye çalışırsa o kadar çok tüketicinin green marketing stratejilerine dahil olması beklenir. Tüketiciler, ürünlerin üretim süreçlerine hakim olur ve mevcut durumun dünyayı nasıl etkilediğini bilirse yeşil bir çevre için büyük adımlar o kadar hızlı atılır.

2. Kârlılığı ve Marka Sadakatini Arttırır

Green marketing stratejlerini uygulayan işletmeler, kendilerine sadık bir müşteri profili oluşturur. Doğal olarak yeşil dostu ürün ve hizmetler sunan şirketler green marketing stratejilerinden büyük ölçüde faydalanan şirketler olacaktır. Aynı şekilde sürdürülebilir hedefleri olan şirketler kendileri ile aynı düşünce yapısında ve etik anlayışında bulunan tüketiciler tarafından yalnız bırakılmazlar ve teşvik edilirler.

Diğer bir yandan green marketing şirketlerin diğer rakipler arasında fark edilmesini ve öne çıkmasını sağlar. Bu anlamda, green marketing firmaların karlılığını ve marka sadakatini arttırmak için de etkili bir pazarlama yöntemidir.

3. Bilinçli Tüketici Talebine Yanıt Verir

Odağını çevreye yöneltmiş ürün ve hizmetlere büyük oranda bir talep vardır. Bilinçli tüketicilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve aynı düşünceyi paylaşan topluluklarda green marketing stratejilerini sürdüren firmalar kendilerine kalıcı ve sadık bir tüketici profili oluşturmanın yanında sabit bir hedef kitlesi kazanır.

4. İşletmelerin Pazarlama Maliyetlerini Düşürür

Çevre dostu pazarlama süreçlerini uygulamaya başlamak ve üretim, dağıtım gibi süreçlerde sürdürülebilir malzemeler kullanmak firmaların pazarlama ve üretim maliyetlerini azaltarak daha ekonomik hale getirir. Bir üründe sürdürülebilir malzemelerin kullanılması doğal olarak atık maliyetlerini azaltacaktır. Ofisler, depolar veya üretim sahaları gibi alanların inşasında çevre dostu yapı malzemeleri kullanmak dahi işletmeleri daha karlı hale getiriyor.

5. Çevreye Önemli Katkılar Sunar

Green marketing, firmaların normalden fazla kar elde etmesine ve daha sadık tüketiciler elde etmesine olanak sağlamakla kalmaz fakat aynı zamanda doğaya da önemli bir katkı sağlar. Verdikleri sözleri yerine getiren firmalar, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını önemli ölçüde yavaşlatır ve çevreyi korumaya yardımcı olurlar. Bu durum ise toplum bilincini oluşturur. Tüketicilerin tutum ve tercihlerinde de dönüşüme fayda sağlamaya yarayan green marketing, kolektif anlamda büyük bir fayda sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Yeşil Pazarlama Yöntemleri Nelerdir?

Green marketing yaklaşımı genel olarak çevre dostu ürünler üretmek, ürünleri sürdürülebilir kılmak, ürünü pazarlarken çevreye duyarlı olmak gibi konseptleri içerir. Örnek vermek gerekirse basılı materyaller yerine elektronik pazarlama yöntemlerinin kullanılması bile bu stratejilere örnektir. Diğer yandan, basılı pazarlama materyallerinin de geri dönüştürülebilir çevre dostu ham maddeler ve materyallerden oluşması da buna bir örnektir. Geri dönüşüm programlarına sahip işletmeler, atık imha uygulamaları, çevre dostu ürün ambalajları kullanma, çevre dostu güç kaynakları ve çevreye en az zarar veren ürünler gibi yeşil pazarlama yöntemlerinin kullanılması örneklerden birkaçıdır.

green marketing nedir 1 1

Yeşil Pazarlama Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yeşil pazarlama stratejilerini düzgün bir şekilde uygulayan firmalar, maliyetleri düşürme eğilimindedir ve müşteri memnuniyetini arttırmada rakiplerine oranla çok daha fazla yol kat etmektedirler. Bununla birlikte, bazı durumlarda green marketing taktikleri bazen ters de tepebilir. Green marketing stratejileri düzgün bir şekilde doğru anlarda doğru yöntemler ile uygulanmadığında tüketicilerin ürünü reddetmesi mümkün olabilir.

Green marketing ile aynı ifadede olduğu düşünülen ancak bir yanıltmacadan ibaret olan yeşil yıkama, şirketlerin aslında çevre dostu olmayan ürünlere çevre dostu bir algı oluşturması sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Son derece hassas çevre uygulamalarını fiilen uygulamayan işletmeler, bu uygulamaların gerçek hayatta karşılık bulmadığı anlaşıldığında itibarlarını tamamen yok etme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle yeşil pazarlama uygulamalarında kanıtlanmış, sertifikalı, güvenilir ve gerçek yeşil ürün uygulamalarının hayata geçirilmesi hayati öneme sahiptir.