ERP Yazılımları

Ürün Yönetimi Nedir? Ürün Yönetimi ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

9k=

Ürün yönetimi, doğru ürünleri doğru zamanda piyasaya sürmekle alakalı bir iş sürecidir. İşletmeler, ellerinde bulunan ürünleri mükemmel bir zamanlama ile piyasaya sürerek rekabet içerisinde oldukları şirketlere karşı üstünlük kazanmayı amaçlarlar. Bu kapsamda ürün yönetimini etkili ve aktif kullanabilen şirketler rekabet avantajını da daima elinde bulundurabilirler. Ürün yönetimi nedir sorusuna yalnızca rekabetçi ortamda ticari faaliyetleri sürdürmek için yürütülen iş süreci cevabını vermek doğru olmaz. Çünkü ürün yönetimi aynı zamanda müşteri memnuniyetini de en üst seviyelere çıkarabilmenin anahtarı pozisyonundadır. Yani, etkili bir ürün yönetimi stratejisi ile hem ürünlerinizden sağlayabileceğiniz ticari faydayı hem de müşteri memnuniyetini maksimum seviyelere çıkartabilirsiniz. Bu noktada şunu da belirtmekte fayda var; Uygun bir ERP Yazılımıetkili bir ürün yönetimi gerçekleştirme konusunda, işletmelere gerekli tüm altyapıyı sağlayabilmektedir. Haydi şimdi “ürün yönetimi nedir?” sorusunu daha detaylı bir şekilde cevaplayalım.

Ürün Yönetimi Nedir?

Ürün yönetiminin temel amacı bir şirketin pazarlama faaliyetlerinde maksimum başarıyı elde edebilmesini sağlamaktır. Bunun için, bu süreçte, başarıyı sağlayacak düzenlemeleri belirlemek ve uygulamak ürün yönetimi kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ürün yönetimi çalışmalarının, pazarlama faaliyetlerinden elde edilecek maksimum başarıyı sağlayabilmesi adına gerçekleştirebileceği düzenlemeleri birkaç başlık altında toplayabiliriz. Bu başlıklar şu şekildedir:

 • Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerde kaliteden ödün verilmemesini sağlamak
 • Piyasaya sunulan mal ve hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları planlamak
 • Ürün ve hizmet faaliyetlerinin olabildiğince düşük maliyette ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli planlamaları yapmak
 • Üretim tesislerinde işleyen tüm süreç ve faaliyetlerin organizasyonlarını planlamak ve bu süreçlerin aksamadan sürdürülmesi için gerekli kontrolleri sağlamak
 • Ürün ve hizmet tedarikçilerini araştırıp işletme için en uygun niteliklere sahip olanlarını belirlemek
 • Tedarik yönetimini planlamak
 • Stok yönetimini planlamak
 • Ürünler için piyasa koşullarına göre en ideal fiyatları belirlemek

E-ticarette Ürün Yönetimi Nedir?

E-ticarette, geleneksel ticaretin aksine odak noktası satılan ürün ve hizmetlerdir. Yani ürün yönetimi, e-ticarette başarılı olabilmenin anahtarıdır. Ürün yönetimi ne kadar başarılı gerçekleştirilirse satışlar da buna paralel bir şekilde o kadar artacaktır. E-ticarette ürün yönetimini etkileyen birçok dinamik bulunmaktadır. Bu dinamikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Online satış süreçlerinde başarılı bir ürün yönetimi, hem sektör hem de müşteri dinamikleri ile entegre bir biçimde yürütülmelidir.
 • E-ticarette ürün yöneticisi, geleneksel ticarettekine kıyasla, teknik ve dijital konularda daha fazla bilgiye sahip olmalıdır. Aynı zamanda, her geçen gün değişen ve gelişen dijital trendleri yakından takip edebilmelidir. Çevrimiçi ortamlarda yenilikçi bakış açısıyla hareket edebilmek e-ticarette kritik bir öneme sahiptir.
 • E-ticarette ürün yönetimi tüm operasyon süreçleriyle tam bir koordinasyon halinde gerçekleştirilmelidir. Yani ürün yönetimi konusu e-ticareti etkileyen tüm dinamiklerle ilişkili bir süreçtir.
 • Müşteri geri bildirimleri, e-ticarette ürün yönetimini besleyen en önemli kaynaklardandır. Çünkü, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi konularda müşteri geri bildirimleri de baz alınmaktadır.
 • E-ticarette satış odaklı bir ürün yönetimi felsefesi hakimdir. Amaç, karlılık oranlarını artırmaktır.

Ürün Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

“Ürün yönetimi nedir?” sorusunu detaylı bir şekilde cevapladık. Artık ürün yönetiminin özelliklerini açıklamaya başlayabiliriz. Ürün yönetiminin diğer işletme departmanları gibi sıradan bir departman olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat gerçek bundan tamamen farklıdır. Çünkü ürün yönetimi tamamıyla kendine özgü bir departmandır. Ürün yönetimi departmanını bu kadar özel yapan şey ise çok sayıda farklı uzmanlık alanlarından faydalanıyor olmasıdır. Bu alanlardan başlıca olanları pazarlama, iş geliştirme, mühendislik, yazılım ve tasarımdır. Faydalandığı uzmanlık alanları sebebiyle diğer departmanlardan daha kapsamlı sorumluluklara ve özelliklere sahiptir.

 • Ürünlerle ilgili devamlılığı olan ve stratejik öneme sahip tüm süreçler ürün yönetiminin sorumluluğundadır.
 • Piyasaya sunulan her ürün ve hizmetin planlaması ve geliştirilmesi ürün yönetimi departmanının sorumluluğundadır.
 • Ürün yönetimi departmanı, sorumlu olduğu tüm süreçleri müşteri geri bildirimlerini göz önünde bulundurarak yürütür.
 • Piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerin hem firma içi hem de firma dışı ortamlarda doğru bir şekilde tanıtılması gibi süreçlere destek olur.
 • Piyasaya sunulan ürün ve hizmetlerin planlama ve hedeflerini belirleme süreçlerinden sorumludur. Aynı zamanda bu plan ve hedeflerin ilgili diğer departmanlara iletilmesini sağlar.

E-ticarette Başarılı bir Ürün Yönetimi Nasıl Olur?

E-ticarette etkili ve aktif bir ürün yönetimi anlayışı sergileyebilmenin ilk kuralı fikir yönetimi konusunda başarılı olmaktır. Çünkü, gerek geleneksel ticarette gerekse de e-ticarette ürün yönetimi konusunda efektif bir takım çalışması son derece önemlidir. Bu takım çalışması ortamından öncü fikir ve öneriler çıkarılması ve bunların ürün geliştirme süreçlerine başarılı bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

E-ticaret platformlarında ürünlerinizi başarıya ulaştırmak için etkili stratejiler geliştirmelisiniz. Bu stratejileri uygulamak, en önemli ürün yönetimi prensiplerinden birisidir. Bu konuda başarılı olabilmek adına ürünleriniz için doğru yol haritasını belirlemelisiniz. Aynı prensipleri yeni bir ürün geliştirme aşamasında da uygulayarak ürünlerinizi başarıya ulaştırabilirsiniz. Bu süreçten sonra tek yapmanız gereken çevrimiçi ortamlarda etkili bir pazarlama kampanyası yürütmek olacaktır.

E-ticarette tam anlamıyla başarılı bir ürün yönetimi sergilemek istiyorsanız müşteri geri bildirimlerini dikkate almalısınız. Bu sayede ürünlerinizi bir adım daha ileri taşıyabilecek geliştirmeler için ihtiyaç duyduğunuz fikirleri bizzat ürün-müşteri döngüsü içerisinden temin edebilmiş olursunuz. Ürünleriniz ile ilgili mevcut kalite problemlerini ve talepleri müşterilerin ağızından dinlemek size yepyeni ürünler geliştirme fırsatları da sunacaktır.

Ürün Yöneticisinin Görevleri Nelerdir?

Bir ürün yöneticisinin en önemli görevleri arasında araştırma ve yürütme faaliyetleri yer almaktadır. Piyasa durumu ve rakip araştırmaları, ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri üzerinde en belirleyici etkenler olmaktadır. Ürün yöneticisi de bu konularda gerçekleştirmiş olduğu araştırmaları temel alarak etkili ürün yönetimi stratejilerini belirlemelidir. Akabinde, bir ürün yöneticisi, ürünleri pazarlama aşamasında da başarıya ulaştırmak adına tüm iletişim araçlarını etkili bir biçimde kullanmalıdır. Ürün yöneticisi, gerçekleştirmiş olduğu araştırma faaliyetleri neticesinde, ürün geliştirme gibi konularda ihtiyaç duyulan veriyi sağlayabilecek konumdadır. Bu yüzden, ürün yöneticisi, ürün geliştirme aşamasında da etkin bir rol üstlenmektedir. Ürün yöneticileri, aynı amaca hizmet edecek şekilde müşteri geri bildirimlerini analiz eder ve gerekli birimleri bu doğrultuda bilgilendirir. Bu bilgiler ürün analiz süreçleri, ürün testleri ve ürün ilerlemesi için son derece kıymetli kaynaklardır.

Başarılı Bir Ürün Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler

Başarılı bir ürün yöneticisinin en temel görevi, işletmelerin ürünlerini piyasaya doğru bir şekilde ve mükemmel bir zamanlama ile kanalize etmektir. Bu bağlamda, bir ürün yöneticisi, işletmenin karlılığını artırabilecek en önemli pozisyonda bulunmaktadır. Başarılı bir ürün yöneticisinin uygulayacağı stratejiler firmanın hem gelirlerini hem de pazar payını artıracaktır. Fakat bu başarıyı sağlayabilecek bir ürün yöneticisinin sahip olması gereken birtakım özellikler de bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır:

 • Başarılı bir ürün yöneticisi, piyasadaki tüm risk ve rekabetleri doğru bir biçimde analiz edebilmelidir.
 • Başarılı bir ürün yöneticisinin en önemli özelliklerinden birisi de müşteri taleplerini doğru değerlendirerek onlara göre hareket edebilmesidir.
 • Bir ürün yöneticisi, sorumlu olduğu faaliyetleri başarıyla yürütebilmek adına yüksek iletişim becerilerine sahip olmalıdır.
 • Ürünler ile ilgili her türlü teknik ve donanımsal bilgiye sahip olmalıdır.
 • Araştırma sonuçlarını başarıyla uygulamaya geçirebilecek iradeye sahip olmalıdır.
 • Finansal ve stratejik düşünme yetenekleri sayesinde şirketinin çıkarlarını piyasada en iyi şekilde koruyabilmeli ve genişletebilmelidir.