ERP Yazılımları

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir, Neden Önemlidir?

2Q==

Tedarik zinciri yönetimi, çoğu işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Şirket başarısı ve müşteri memnuniyeti için oldukça gerekli olduğu işletmeler tarafından iyi bilinmektedir. Peki, tedarik zinciri yönetimi nedir? Tedarik zinciri yönetimi işletmeler için neden önemlidir? Haydi şimdi hep birlikte bu soruları cevaplayalım.

Tedarik zinciri yönetimi nedir sorusunu cevaplamak adına önce tedarik zinciri yönetiminin bir işletmeye sağladığı faydaları açıklayalım.

 1. Müşteri Hizmetlerini Artırır.
 • Müşteriler, doğru ürünün doğru miktarda teslim edilmesini bekler.
 • Müşteriler, ürünlerin doğru zamanda ve doğru yere teslim edilmesini bekler.
 • Müşteriler satın aldıkları ürünler için satış sonrası destek beklerler.
 1. İşletme Maliyetlerini Azaltır.
 • Satın alma maliyetlerini azaltır.
 • Üretim maliyetlerini azaltır.
 • Tedarik zinciri masraflarını azaltır.
 1. İşletmenin finansal durumunu iyileştirir.
 • Karlılık oranını artırır.
 • Sabit varlıkları azaltır.
 • Nakit akışını artırır.
 1. İnsanlara daha güvenli bir şekilde ürün ulaştırmanızı sağlar.
 • İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren yiyecek ve içeceklerin güvenliğini sağlar.
 • İnsan sağlığını doğrudan ilgilendiren tıbbi ürün ve ilaçların güvenliğini sağlar.

Tedarik zinciri nedir?

Tedarik zinciri yönetimi nedir konusunu daha iyi anlayabilmek için ilk olarak tedarik zincirinin ne olduğunu anlamak daha faydalı olacaktır. Tedarik zinciri, bir ürünün yaratılması ve satışına dahil olan tüm bireylerin, kuruluşların, kaynakların, faaliyetlerin ve teknolojinin ortak ağıdır. Tedarik zinciri, kaynak malzemelerin tedarikçiden üreticiye tesliminden, nihai kullanıcıya teslimatına kadar her süreci kapsar.

Tedarik zincirini ve aşamalarını anlamak tedarik zinciri yönetimini daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmenin anahtarıdır. Bu sebeple tedarik zinciri yönetimi nedir sorusundan önce bu konulara yönelmek daha isabetli olacaktır. Öyleyse tedarik zinciri yönetimi nedir konulu alt başlığımıza geçmeden önce bu konu hakkında biraz daha bilgi sahibi olalım.

Karmaşık tedarik zinciri süreç ekosistemi, üretim işinin kontrolü dışındaki dış faktörlerden de etkilenir. Bu noktada müşterilerin tedarik zincirini ve üreticiyi bir ve aynı olarak gördüğünü anlamak önemlidir. Doğru malları zamanında teslim etmemek sizin sorumluluğunuz olarak algılanacaktır. Çünkü müşteriler genellikle sorunun tedarikçinizden mi yoksa nakliye mekanizmalarından mı kaynaklandığını umursamazlar.

Tedarik zinciri yönetimi nedir?

Alt başlığımızdan da anlaşılacağı gibi makalemizin ana konusu olan tedarik zinciri yönetimi nedir sorusunu detaylı olarak yanıtlayacağımız kısma geldik. Tedarik zinciri yönetimi terimi, maliyet azaltmak, verimliliği artırmak ve talepleri karşılayabilmek amaçlarıyla, bir kuruluşun tedarikini yönetmekle ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Bu hedeflere ulaşmakla ilişkili belirli maliyetler vardır. Bu yüzden kuruluşların, hizmet seviyeleri ile uzun ve kısa vadeli satın alma hedeflerini belirleyen tedarik zinciri planları veya stratejileri tasarlayarak uygulamaları önemlidir. Bu hedefler, bir işletmenin kurumsal stratejileriyle bağlantılı ve uyumlu olmalıdır. Bir kurum böyle bir strateji oluşturduğunda, birtakım konularda rasyonel ve bilinçli kararlar verebilmesi daha mümkün olacaktır. Bu konular hammaddelerin nasıl tedarik edileceği ve bitmiş ürünlerin müşterilere nasıl teslim edileceği gibi konulardır. Bu plan, işletmenin kimden kaynaklandığına, uygun ürün kalite standartlarına ve malların nasıl teslim edildiğine ilişkin yönergeleri içerir. Bu strateji, aynı zamanda, tedarik zinciri yöneticilerine işler ters gittiğinde gerçekleştirilecek uygun eylemi belirleme konusunda da yardımcı olur.

Tedarik zincirinin ana aşamaları

Tedarik zinciri yönetimi nedir sorusunu cevapladıktan sonra tedarik zincirinin aşamalarını da açıklayabiliriz. Tedarik zincirinin temel adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • Hammadde tedarik etme
 • Bu hammaddeleri temel parçalara rafine etme
 • Bir ürün oluşturabilme adına bu temel parçaları kombine etme
 • Sipariş alma ve satış işlemleri
 • Ürün teslimi
 • Satış sonrası müşteri desteği ve geri hizmetler

Tedarik zinciri yönetimi nedir denildiğinde akla ilk gelen unsurlar arasında tedarik zincirinin ana aşamalarının yönetimi yer alır. Yukarıda sıralamış olduğumuz aşamaları en iyi ve verimli bir şekilde tamamlayabilmenize yardımcı olabilecek yazılımlar kullanmak tedarik zinciri yönetimi sürecini daha da kolaylaştıracaktır. Bunun için tedarik zinciri yönetimi modülü ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek bir ERP yazılımı kullanmak genellikle en iyi seçenektir.

Tedarik zinciri yönetim süreçleri neleri kapsar?

Bu süreçler üretim tesisleri, depolama, satış noktaları ve müşteri konumları gibi fiziksel yapıların yanı sıra birtakım farklı hususları da kapsamaktadır. Bu hususlar saymış olduğumuz bu fiziksel yapıların her birinin nerede ve nasıl yapılandırıldığı ile ele alındığına ilişkin lojistik ve organizasyon felsefesidir.

 • Yasal ve etik standartlar

Kuruluşun kurumsal sorumluluk ve çevre taahhütlerine uymasını sağlamak için satın almayla ilgili yasal standartların yanı sıra uygun etik standartların belirlenmesidir.

 • Tedarik zinciri yazılımı ve teknolojileri

Konumları ve hareketleri izleme amacıyla barkod veya IoT cihazları kullanmak gibi stokları izlemek için sistemlerin benimsenmesi de bu kategoride ele alınır. Buna ek olarak, tedarik zinciri görünürlüğü ve diğer kurumsal sistemlerle yazılım entegrasyonu derecesi sunan yazılım çözümleri de bu kapsamdadır.

 • Tedarik zinciri süreçlerinin kurum politikalarına uyumlu hale getirilmesi

Tedarik zinciri bir boşlukta işlemez. Bu sebeple de kararlar ve stratejiler kurumsal felsefeyle uyumlu olmalıdır. Ayrıca bunlarla uyumlu bir finansal dilde sunulmalıdır.

Tedarik zincirinin fonksiyonları

Tedarik zinciri yönetimi, hammaddelerin tedarikinden verimli üretime ve dağıtım mekanizmalarına kadar tüm üretim sürecini birbirine bağlar. Hatta ürünleri distribütörler ile müşterilere ulaştırma ve istenmeyen veya kusurlu ürünleri iade etme sistemlerine kadar gerçekleşen süreçler de bu zincire dahildir.

Tedarik zinciri yönetimi tasarım, planlama, hammadde tedariki, envanter, uygulama, imalat ve bitmiş ürünün tüketiciye nihai tedarikine kadar çok çeşitli olaylar zincirini içerir. Tedarik zinciri yönetimi, tüketicilerin taleplerini tatmin edici bir şekilde karşılamayı amaçlar. Ayrıca bu süreçlerin, sürdürülebilir, uygun maliyetli ve düşük karbon ayak izi bırakacak şekilde yürütülmesini kapsar.

Tedarik zinciri genelinde iyi bir çalışma kültürüne ve yaşam kalitesine sahip olmak çok önemlidir. Otomasyonu uygulamak ve sektörünüzdeki en iyi uygulamaları entegre etmek tedarik zincirinizi iyileştirecektir. Bu, tüm mallar için taşıma, depolama ve toplama sürelerini optimize edecektir. Ayrıca depoda ve ötesinde hata riskini önemli ölçüde en aza indirecektir. Böylece, depodaki işgücünün genel yaşam kalitesini etkin bir şekilde canlandıracak ve karşılığında işinizin kârlılığını önemli ölçüde iyileştirecektir.

Tedarik zinciri yönetimi nasıl yapılmalıdır?

 • Birbirine bağlı bir tedarik zinciri oluşturun.

Üreticiden, stokçudan, tedarikçiden tüketiciye kadar tüm paydaşlar, tedarik zinciri ortamındaki ana aktörlerdir. Bu sebeple de birbirleriyle bağlantılıdırlar. Yani bir ürünün nihai varış noktasına ulaşmadan önce çeşitli ellerden geçmesi için sürekli olarak birbirleriyle iletişim halinde olmaları gerekir. Şirketlerin büyümesi, ortaklıklar, küresel marka genişlemesi ve dış kaynak kullanımı ile ilgili önemli konular tedarik zinciri yönetimi yoluyla doğru ele alınmalıdır.

 • Entegre ve kooperatif lojistik ağına sahip olmak önemlidir.

Tedarik zinciri yönetimi, toplumların varlığı için tüm kritik tedariklerin yaşam çizgisidir. Etkili tedarik zinciri, hem üreticilerin hem de tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılar. Bu sayede yönetime entegre ve bütünsel bir yaklaşım benimser. Farklı coğrafyalardaki operasyonlar sinerji içinde işbirliği yapıyor ve iletişim kuruyorsa, tedarik zincirleri daha verimli hale gelir. Bu durum da lojistiğin, entegre bir tedarik zincirinin her parçasını kolayca yönetmesini kolaylaştırır.

 • Tedarik zinciri operasyonu için iyileştirilmiş görünürlük sağlayın.

Tedarik zincirinde görünürlük, bir işletmenin başarısı üzerinde kapsamlı bir etkiye sahiptir. Tedarik zinciri yönetimi uygulandığında, zincirin her aşamasında görünürlük ve şeffaflık artar. Çeşitli departmanlardaki işbirliği için fırsatlar yaratmaya yardımcı olur.