E-ticaret

Tahakkuk Fişi Nedir? Nasıl Alınır?

Tahakkuk Fişi Nedir? Nasıl Alınır?

Vergi mükellefleri adına vergi dönemlerinin en önemli belgelerinden biridir tahakkuk fişi. Son derece kritik bir öneme sahip olmasının yanı sıra titizlikle incelenmesi gereken bir konudur. Örneğin, tahakkuk fişi muhasebe kayıtlarının yapılabilmesi için gelir gider tahakkukları gerektiren sözleşmelerin muhasebe ya da mali müşavir uzmanlarına sunulması gerekir. DİA Yazılım ile bu süreçleri kolayca atlatabilirsiniz.

Yazımızın devamında tahakkuk fişi nedir, tahakkuk fişi nasıl alınır gibi bilgileri sizlere vereceğiz. Detaylar için okumaya devam ediniz!

Tahakkuk Ne Demek?

Kelime bazında incelediğimizde “tahakkuk” gerçekleştirmek ve yerine getirmek fiillerini karşılamaktadır. Vergi terimlerinde incelediğimizde ise vergi tahakkuku tebliğ edilen verginin ödeme aşamasına gelmesine tekabül etmektedir.

Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk Fişi Nedir?

Tahakkuk Fişi Nedir?

Eğer mükellef tebliğ edilen vergiye itiraz etmiyorsa bu konuya ilişkin gerekli bilgiler belirli belgeler ile mükellefe iletilir. Bu gerekli bilgilerin aktarıldığı belgelere ise tahakkuk fişi demekteyiz. En basit hali ile tahakkuk fişi, ödenmesi gereken verginin mükellef kişiye bildirildiği yazılı, resmi belgelerdir.

Örneğin; KDV (katma değer vergisi), bir ürün ya da hizmetin alıcısının teslim aldığı kişi ya da kuruma ödediği vergidir. Firmalar da tıpkı satış ve hizmetlerde müşterilerinden KDV bedelini tahsil etmeleri gibi kendileri de KDV ödemekle yükümlüdürler. Bu işleme ise KDV tahakkuk kaydı denmektedir. Bu kaydın yer aldığı fiş ise KDV tahakkuk fişi olarak anılır.

Bu belgelerin bir nüshası mükellefe iletilir. Ardından diğer nüsha ise mükellefin kayıtlı olduğu vergi dairesine iletilir. Mükellefe gönderilen tahakkuk fişi örneği beyanname makbuzu olarak kullanılabilir. Diğer bir deyişle; mükellefler tahakkuk fişleri ile vergi ödeyebilir. Tahakkuk fişlerini herhangi bir nedenden ötürü edinemeyen mükelleflerin kayıtlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Vergi borcu bulunan mükelleflere ödeme yapmaları istendiğinde tahakkuk fişi gönderilir ve belgede belirtilen tarihe kadar ödeme yapmaları beklenir. Aksi taktirde haciz süreci başlaması olasıdır.

Tahakkuk Fişinde Yer Alması Gereken Bilgiler

Mükelleflere iletilen tahakkuk fişlerinde yer alması zorunlu tutulan bazı bilgiler mevcuttur. Bu zorunlu bilgilerin yanında mükellef kişi, gerçek şahıs ise isim soy isim ve tüzel kişilik ise unvanı tahakkuk fişinde yer almalıdır. Bu gerekli bilgileri aşağıda görebilirsiniz:

  • Veriliş tarihi,
  • Sıra numarası,
  • Mükellef kişinin isim soy isim ve adresi,
  • Verginin türü,
  • Verginin iade tarihi,
  • Verginin veriliş tarihi,
  • Vergi hesabı ve tutarı,
  • Beyanname vergilendirme dönemi,
  • Vergi mahkemesinde dava açılması durumunda düzeltilmesi hakkında bilgi

Tahakkuk Fişi Numarası Nedir?

Tahakkuk fişi, kişinin adına yahut işletme unvanına yönelik hazırlanan belgede yer alan o fişe özgü biricik numaradır. Tahakkuk fişini gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman sağ üst köşede göreceğiniz barkodun altındaki numara tahakkuk fiş numaranızdır.

Beyannamelerinizi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden onaylıyorsanız eğer GİB online işlemler kısmında kullanıcı adı ve şifreniz kayıtlı demektir. İlgili ekrana giriş yaparak beyanname onay işlemlerinizi tamamlayarak ekranda karşınıza çıkacak alandan tahakkuk fiş numarası bilgilerinizi görebilirsiniz. Bu bilgiye tıklayarak ilgili tahakkuk fişini görebilirsiniz. Ek olarak ilgili belgeyi PDF olarak görüntüleyebilir, depolama alanınıza indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

tahakkuk fisi numarasi nedir

Tahakkuk Fişi Nasıl Sorgulanır?

Tahakkuk fişi sorgulama işlemlerinizi GİB internet sitesinden sorgulayabilirsiniz. Ek olarak e-devlet üzerinden de aynı şekilde tahakkuk bilgileri sorgulama hizmetine sahipsiniz.

E-devlet’te daha önce verdiğiniz beyannameleri görüntüleyebilir, tahakkuk fişi kesilmiş belgelerin fiş numalarını görebilirsiniz.

Vergi Tahakkuk Fişi Nasıl Alınır?

Mükelleflerin mevcut vergi borcu ödemeleri beyan ettikleri gelirler baz alınarak hesaplanır. Bu sürece ise vergi değerlendirme süreci denmektedir. Diğer yandan vergi tahakkuku kişilerin vergi borçlarının kanunla berlirtilen oran üzerinden hesaplanması ile vergi miktarının netleştirilmesine denir.

En sık kullanılan vergi değerlendirme yöntemi beyan yöntemidir. Beyan yöntemi ile mükellef bilgilerini vergi dairesine iletir ve vergi dairesi verilen beyanın doğruluğunu kontrol eder. Vergi tahakkuk fişi almak için ilk olarak mükelleflerin gerek bireysel gerek mali müşavir aracılığı ile beyannamelerini kayıtlı oldukları vergi dairelerine iletmeleri beklenir. Söz konusu beyanlar incelenir ve değerlendirilir. Ardından mükelleflerin beyanname onaylarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem de aynı şekilde vergi dairesi beyan edilen gelirin doğruluğunu inceler ve teyit eder.

Bu işlemin ardından tahakkuk fişi hazırlanır. Böylelikle mükellefin vergi borcu netleşir ve nihai borca dair bilgiler tahakkuk fişine işlenir. Tahakkuk fişinin işlenmesi finans ve muhasebe uzmanlarının mükellefin vergi borcu ödemesine ilişkin mevzuata uygun usuller ile şirket defterine beyanname makbuzu olarak işlenmesi olarak gerçekleşir. Her ayın sonu ve en geç vergi dönem sonlarında KDV, personel ücreti ve sözleşme bazlı gelir ile giderler ilişkin tahakkukların beyan edilmesi gerekir.