E-ticaret

Multidisipliner Yaklaşım Nedir?

Multidisipliner Yaklaşım Nedir?

İnternetin hayatımızın her alanına dahil olması ile birlikte tüm sektörlerde multidisipliner yaklaşım yaygın hale gelmiştir ve bunun sonucunda birçok çözüm ön plana çıkmıştır. Sizler de dijital dönüşüm çağının gerisinde kalmamak ve pazarda rakiplerinize karşı donanımlı ve sağlam bir konuma gelmek istiyorsanız e-ticaret danışmanlığı almayı düşünebilirsiniz. Yeni bakış açıları geliştirmeye odaklanarak yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz.

Bu yazıda sizlere multidisipliner yaklaşım nedir, interdisipliner nedir gibi soruları detaylıca cevaplandıracağız. Keyifli okumalar!

Multidisipliner Yaklaşım Ne Demektir?

Multidisipliner yaklaşım ortak bir çalışma anlayışını işaret eder. Bu yaklaşıma göre belirli bir işi bir grup halinde bir arada yapabilmek esastır. Bu yaklaşımdaki en temel noktalardan biri ortak çalışma yürüten bireylerin bir diğerinin işi ile ilgilenmekten ziyade sadece kendi işleri ile ilgilenmeleridir. Çok disiplinli yaklaşımda esas ele alınan ulaşılan sonuçtur. Ancak burada aynı disipline odaklanılması gerekmektedir. Çünkü çok disiplinli yaklaşımdaki amaç aynı iş konuya farklı perspektiflerden bakarak efektif çözümler üretebilmektir. Çok disiplinli yaklaşımda iş bölümü esastır ve iş bölümü yapılarak ilgili konuların uzmanları tarafından yürütülmeleri sağlanır.

Disiplinler arasında bir çalışma yürütülürken her disiplin kendi alanında çalışmalar gerçekleştirir ve diğer alanlara müdahalede bulunulmaz. Her birimin görevi ve sorumlulukları birbirinden farklıdır. Diğer yandan, çok disiplinli yaklaşım mevcut çalışmaya maksimum katkı sunar.

multidisipliner yaklasim ne demektir

Multidisipliner Çalışan Ne Demektir?

Teknolojik gelişmeler sayesinde iş dünyasındaki durumlar ve geleneksel pazar tanımları da değişmektedir. Sadece sektörler arası değil çalışanlar arasındaki kızışan rekabet ortamı da farklı uzmanlık alanlarına sahip kişilerin ön plana çıkmasına yarıyor. Böylelikle çok multidisipliner çalışan kavramı da önem kazanmaya başladı. Çok disiplinli çalışanlar, farklı uzmanlık alanlarına sahip ve o alanlarda yetkin, yaratıcı, efektif ve çözüm odaklı çalışanları ifade eder. Çok disiplinli çalışanlar:

 • Uzmanlık düzeylerine göre birden fazla (multi) iş kolu ile ilgilenir.
 • Farklı yetkinlik ve kabiliyetleri bir araya getirerek yenilikçi bir bakış açısı geliştirir.

Örneğin; çizilen resimlerin psikolojik etkileri alanında yetkin bilgiye sahip bir tasarımcı renklerin ve şekillerin insan psikolojisindeki etkilerini göz önünde bulundurarak bir tasarım ortaya çıkarabilir.

Farklı disiplinlerde yetkin hale gelen çalışanlar, kendilerini geliştirdikleri alanlarda doğal olarak fark yaratırlar. Çok disiplinli çalışan yoğunluğu fazla olan şirketler, pazarda rakiplerine oranla daha yüksek rekabet gücüne sahiptir. Ürün veya hizmet geliştirmede çok daha verimli hale gelirler.

multidisipliner calisan ne demektir

Multidisipliner Ekip Yapısı Nasıl Olmalıdır?

Çok disiplinli yaklaşımın temelinde personellere belli bir perspektif kazandırmak yatmaktadır. Profesyonelliği teşvik eden çok disiplinli yaklaşım bakış açısını benimseyen bir ekip oluşturabilmek için:

 • Firma bünyesindeki personellerin genel anlamda sektörleri ile ilgili asgari düzeyde bilgiye sahip olması,
 • Personelin en az ik farklı alanda uzmanlığı olması,
 • Yetkinliklerin pratikte işlere yansıtılabilmesi,
 • Personelin çözüm odaklı olması ve
 • Personelin hızlı karar alabilmesi gerekmektedir.

E-Ticarette Multidisipliner Çalışmanın Önemi

E-ticarette multidisipliner çalışmanın önemi aşağıdaki maddelerde listelenmiştir:

 • Dijitalleşen çağın getirileri ile değişen çalışma alışkanlıkları hedef ve çözüm odaklı bir iş anlayışını beraberinde getiriyor. Aynı şekilde hayatımızın her alanında etkin görev alan hız ise üretim ve tüketim biçimlerini değiştiriyor. Çok disiplinli çalışma anlayışı e-ticaret sektöründeki gelişmeleri yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor.
 • Yenilikçi bir yaklaşım olarak kabul gören çok disiplinli çalışma, e-ticaret sitelerini ve alışveriş uygulamalarını daha kullanıcı dostu ve işlevsel bir hale getirmeye yararken hayatın akıp giden hızlı formuna da uygun hale getiriyor.
 • Çok disiplinli çalışma personel yeterliliği ve insan kaynakları gibi alanları da yakından ilgilendiriyor.

e ticarette multidisipliner calismanin onemi

E-Ticarette Multidisipliner Çalışma Avantajları

Multidisipliner çalışmanın avantajları şöyledir:

 • Çok disiplinli çalışma yapılan ön araştırmadan ürün ve hizmetlerin üretimine, pazarlamadan dağıtıma tüm işleyiş sistemlerinin entegre hale gelmesi sürecini kolaylaştırmaktadır.
 • Farklı uzmanlık alanlarına sahip olan donanımlı personel yetkinlikleri nedeni ile farklı problemlere daha efektif ve hızlı çözüm getirebilirler.
 • Çok disiplinli çalışma zaman yönetimi konusunda faydalıdır.
 • Operasyonel süreçler çok daha hızlı ve etkili yürütülür.
 • Tüm yetenekler bir arada kullanıldığı için çözümlerdeki yaratıcılık artar.

Multidisipliner Yaklaşım ve Pazarlama

Multidisipliner yaklaşım pazarlamada da önemli etkilere sahiptir. Örneğin; sık olarak pazarlama devi olarak bilinen olan firmaların kullandığı nöropazarlama tekniğinde tüketicilerin satın alma davranışları incelenir ve böylelikle hedef kitleyi analiz etmek ve daha yakından tanımak daha kolay hale gelir.

Tüketicilerin satın alma kararlarına etki eden etkenleri saptamak etkin pazarlama stratejisi geliştiren şirketlerin yatırım ve inovasyonlarını daha mantıklı alanlara yahut hizmetlere yöneltmelerini sağlayarak şirketlere zaman ve para tasarrufu sağlar.

İnterdisipliner Ne Anlama Gelir?

İnterdisipliner kavramı bir proje ya da bir iş için bir araya toplanan alanında uzman kişilerin yürüttüğü ortak faaliyetlerdir. İnterdisipliner yaklaşım ortak bir çaba ile yürütülen işlerde her branşın bir diğeri ile etkileşim içinde olduğu ve farklı disiplinlerin kendi alanlarını zorladığı bir grup çalışmasını ifade eder. İnterdisipliner çalışma yenilikçi bir anlayışı mümkün kılar.

İnterdisipliner İş Yaklaşımı Nedir?

İnterdisipliner yaklaşım şirket personelinin beraber iş yapması ve birbirlerini etkilemesi ile fikir alışverişi yaparak deneyimlerini paylaşmalarıdır. Örneğin; firmaların araştırma ve geliştirme çalışmaları yaptıkları AR-GE merkezleri genellikle interdisipliner yaklaşım ile çalışır. Biraz daha açacak olursak; bu merkezlerde görevli bir mühendis bir sosyolog ile birlikte görevlendirilebilir. Böylece geliştirme aşamasındaki ürünün hem teknik donanımı göz önünde bulundurulur hem de aynı ürünün kamusal alanda göreceği tepki ve kamuya sağlayacağı fayda birlikte düşünülür.

İnterdisipliner Yaklaşımın Avantajları

Bu yaklaşım sınırları olumlu anlamda zorlamakla alakalıdır. Örneğin; hastaneleri düşünürsek bir hastalığın birçok farklı branştaki doktor tarafından incelenmesi gerekebilir. Sonuç olarak daha mantıklı ve sağlıklı çözümlere ulaşılabilir. Bu yaklaşımı e-ticarete uyarlarsak ürünü üreten disiplin, pazarlayan disiplin, tüketici davranışlarını ele alan disiplin ve reklamını çıkan disiplin farklı olacaktır. Yani ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunan farklı disiplinler mevcuttur.

Kısacası piyasada yeni bir ürün veya hizmetin kullanım kolaylığı, sağladıkları fayda ve kamusal ihtiyaca göre şekillenmeleri gibi birçok farklı açının değerlendirilmesini interdisipliner yaklaşım sağlamaktadır.

E-Ticarette İnterdisipliner Yaklaşım

İnterdisipliner yaklaşımın e-ticaretteki yansımaları aşağıdaki gibidir:

 • Bir ürüne farklı bakış açıları geliştirmeyi mümkün kılarak AR-GE çalışmalarına yön verir.
 • Farklı sektörler arasındaki tartışmaların önünü keser.
 • Hata payını minimuma indirir ve aynı zamanda maksimum fayda sağlamaya yarar.
 • Tasarıma yardımcı olur.
 • Özgün, işlevsel, tüketici odaklı ve pratik tasarımların ortaya çıkmasını sağlar.