ERP Yazılımları

MRP ile ERP Sistemi Arasındaki Fark Nedir?

2Q==

İş dünyasının iki önemli sistemi MRP ve ERP sistemleridir, bu yüzden MRP ERP farkı işletme dünyasında oldukça ilgi gören bir konudur. Bu iki sistem de birbirine çok benzer özelliklere sahiptir. Peki, MRP ERP farkı nedir? İnsanlar genellikle bu iki terimi karıştırırlar. Aslında bunun nedenini anlamak kolaydır. Çünkü iki sistemin de kısaltmaları benzerdir. Ayrıca ERP sistemleri ile MRP sistemleri aynı geçmişi paylaşırlar. Ancak, ikisi her ne kadar iç içe geçmiş olsalar da iki farklı sistemlerdir. Bu yüzden bu sistemlerin her biri size farklı seviyelerde performans ve yetenekler verecektir. Asıl konumuz olan MRP ERP farkı nedir konusuna derinlemesine giriş yapmadan önce bu iki sistemin tarihleri hakkında kısa bir bilgi verelim.

ERP terimi ilk olarak 1990’larda Gartner Group tarafından kullanıldı. Ancak ERP sistemlerinin imalat endüstrisinde daha derin kökleri vardır. Bu derin kökler, ilk olarak 1960’larda geliştirilen MRP sistemlerine kadar uzanmaktadır. MRP sistemlerinin gelişimi ise modern ERP sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

MRP Nedir?

Bu soruya cevap vermeden önce MRP’nin açılımının ne olduğunu ve bu açılımın Türkçe karşılığını açıklayalım. MRP, Material Requirements Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu açılımı Türkçe’ye Malzeme İhtiyaç Planlaması olarak çevirebiliriz.

1960’larda üreticiler, envanterlerini yönetmek, izlemek ve kontrol etmek için daha iyi bir yola ihtiyaç duymaktaydı. Bu süreçte de bilgisayar teknolojisi, bu tür gereksinimleri karşılayabilecek kadar ilerlemişti. Bunun sonucunda da üreticilerin bu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik MRP temel yazılım çözümleri geliştirildi. Bu sistemler, üreticilerin envanteri izlemesine ve bakiyeleri uzlaştırmasına yardımcı oldu. Bu sistemler ayrıca çok temel üretim, satın alma ve teslimat işlevlerini de içeriyordu.

1970’ler boyunca giderek daha fazla üretici MRP sistemlerini benimsemeye başladı. Bunun sonucunda sistemlerin kendisi daha da fonksiyonel bir şekilde gelişerek daha karmaşık hale gelmeye başladı. 1980’lerde MRP sistemleri, MRP II, yani İmalat Kaynak Planlama sistemleri olarak bilinen sisteme dönüştü. Bu sistemler, orijinal MRP sistemleriyle aynı işlevleri içermekteydi. Ancak aynı zamanda, çizelgeleme ve üretim süreçlerini daha iyi yönetebilmelerini sağlayan genişletilmiş özelliklere ve yeteneklere de sahipti.

ERP Nedir?

MRP ERP farkı nedir sorusuna cevap aradığımız bu makalemizde nihayet ERP sistemleri konusuna gelebildik. ERP, Enterprice Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olarak kullanılır. Bu açılım, dilimize Kurumsal Kaynak Planlama olarak çevrilmektedir.

MRP ERP farkı nedir konusunu açıkladığımız makalemizde ERP sistemleri ve MRP sistemlerinin sahip olduğu ortak köklere değindik. Peki bu ortak geçmişten sonraki süreç, ERP sistemleri açısından nasıl gelişti? 1990’larda ilk gerçek ERP sistemleri kullanıma girdi. Bu sistemler, muhasebe, finans ve satış gibi diğer departmanları, özellikleri ve işlevleri içeriyordu. Böylece önceki MRP sistemlerinin temel envanter kontrolü ve üretim süreçlerini daha da genişletti. Bu sistemler birden fazla süreci, görevi ve departmanları tek bir sisteme entegre edebilmeyi başarmıştı. Bunun sonucunda da bugün bildiğimiz şekliyle ERP çözümlerine zemin hazırladı.

Günümüzün ERP sistemleri, işinizin her departmanını ve her yönünü birbirine bağlayan ve güçlendiren tam entegre sistemlerdir. Modern ERP sistemleri üreticilere, kuruluşlarındaki her departman tarafından erişilebilen, tek bir paylaşılan bilgi veri tabanını çalıştıran, güçlü ve gerçek zamanlı bir araç sağlar.

MRP Sisteminin Amacı Nedir?

ERP sistemlerinden bu kadar bahsettikten sonra, MRP sistemlerinin bir üretim işletmesi için neler yapabileceğine de değinelim. MRP ERP farkı nedir sorusunu daha iyi cevaplayabilmek adına MRP sistemlerinin amacını da anlayabilmek gereklidir. Bir MRP sistemi üretim süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilmenize olanak sağlar. Ayrıca üretim çizelgeleme, malzeme faturaları ve envanter yönetimi, makine kapasitesi çizelgeleme, talep tahmini ve kalite güvencesi için güçlü araçlar içerir. ERP sistemleri, MRP sistemlerinin yerini tam olarak almamıştır. Bazı küçük üreticilerin üretim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olmak için yalnızca bir MRP sistemine ihtiyaç duyabileceğini de belirtmek önemlidir.

MRP ve ERP yazılım sistemleri çok yakından ilişkilidir. Bununla birlikte, her biri size farklı yetenekler ve performans seviyeleri sunarlar. Sundukları hizmetlerin kapsamları da birçok durumda birbirinden farklıdır. Hem ERP sistemleri hem de MRP sistemleri mükemmel üretim işlevselliği sağlar. Ancak asıl soru, üretim süreçlerinden daha fazla konuda yardıma ihtiyacınız olup olmadığıdır. MRP sistemleri özellikle üretim süreçlerine odaklanır.

ERP’nin MRP’den farkı nedir?

MRP ERP farkı nedir sorusuna çok kapsamlı cevaplar verebiliriz. MRP ERP farkı her ne kadar çok kapsamlı olsa da bu sistemlerin arasındaki temel benzerlikler de bir o kadar fazladır. Modern ERP çözümleri yalnızca üretim, tedarik zinciri yönetimi ile finans ve muhasebe yeteneklerini içermekle kalmaz. Bu sistemler aynı zamanda gelişmiş raporlama ve iş zekası, satış gücü ve pazarlama otomasyonu, CRM yönetimi ve proje yönetimi işlevlerine de sahiptir. Bir ERP yazılımı, hem kaynak planlamasını hem de bu planlamaların bir bütün olarak çalışmasını optimize eder. Bununla birlikte üretkenliği artırarak bir üreticinin performansını da artırır.

Günümüzün ERP sistemleri son derece esnektir. Ayrıca benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilirler. ERP satıcıları farklı endüstrilerin kendine özgü ihtiyaçlarını ve zorluklarını karşılamak için tasarlanmış çeşitli araçlar, özellikler ve işlevler de sunmaktadırlar. ERP sistemleri gerçekten imalat endüstrisinin en önemli yapı taşlarından biridir. Hedeflerinizi gerçekleştirmenize ve işinizi büyütmenize çeşitli yollarla yardımcı olabilir. Bir üretici olarak, bir ERP sisteminin size sunabileceği esneklik ve özel çözümlerden yararlanmak sizin için en iyisi olacaktır.

Neden ERP?

MRP ERP farkı denildiği zaman akla bir ERP yazılımının sahip olduğu üstünlükler gelir. MRP, üreticilerin mağazalarını yönetmeleri için harika bir yoldur. Envanter, kapasite planlama ve çizelgeleme özelliklerini içerir. Ancak ERP, üreticilerin mağazalarının kontrolünü tam olarak ele alabilmeleri için daha da iyi bir yoldur. Bir ERP yazılımı, bir MRP sisteminin tüm özelliklerini içeren daha eksiksiz bir yazılım sistemidir. Aynı zamanda üreticilerin satışlarını, fiyat tekliflerini ve tahminlerini, müşteri ilişkileri yönetimini, muhasebeyi, insan kaynakları ile proje yönetimini geliştirmesine ve yönetmesine izin verir. Hatta bu saydıklarımızdan çok daha fazlasına olanak sağlar.

Aslında üreticiler için oluşturulan ERP sistemleri, içinde bir modül olarak zaten MRP içerir. Bu şekilde üreticiler, MRP sistemlerinin sunması gereken önemli işlevlerden, özelliklerden ve yeteneklerden tam olarak yararlanabilir. Ancak, aynı zamanda ERP sistemlerinde bulunan daha geniş işlevlere de erişebilecekler. ERP sistemleri, işlerini büyüten ve tüm iş süreçlerini yönetmek için daha iyi bir yola ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli üreticiler için mükemmel iş araçlarıdır.

MRP ERP farkı nedir konusuna açıklık getirmeye çalıştığımız makalemizde bu sistemlerin sahip olduğu farklar kadar temel benzerliklerin de bulunduğuna değindik. Ancak en temel farklardan ilki MRP sistemlerinin özellikle üretim süreçlerine odaklanmasıdır. ERP yazılımı ise muhasebe, proje yönetimi, iş zekası, satış ve müşteri ilişkileri yönetimi dahil olmak üzere daha geniş bir çözüm yelpazesi sunar.