ERP Yazılımları

Finansal Analiz Nedir?

Finansal Analiz Nedir?

Finansal analizlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili firmaların geçmiş dönemlere ait çalışma verileri incelenir ve finansal verimlilikleri saptanır. Böylelikle firmaların ileriye yönelik hedefleri hakkında tutarlı yorumlar yapılabilir.

Şirketlerin mevcut finansal durumları ve kaynakları doğrultusunda belirlenen hedefler göz önünde bulundurularak çalışma planı oluşturulur ve hedeflenen faaliyetler gerçekleştirilir. Burada önemli olan şirketin mevcut finansal yapısını korumak ve iyileştirmeye yönelik adımlar atmaktır. Bunu sağlamanın en garanti yolu ise finans analizi yaparak elde edilen verileri eylemlere dönüştürmektir.

Bu yazıda sizlere finans analizi nasıl yapılır ve bu süreçte kullanılan yöntemler nelerdir anlatacağız. Keyifli okumalar dileriz!

Finansal Analiz Nedir?

Şirketler kendilerine has belirli amaçlar doğrultusunda aksiyon alırlar ve söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesinde büyük bir kısmı şirketin mali durumu kapsar. Yapılan finans analizleri ile şirketlerin geçmiş verileri bugünün verileri ile karşılaştırılabilir ve elde edilen sonuçlar aracılığı ile geleceğe yönelik sağlam adımlar atılabilir.

Burada bahsedilen analiz türü şirketlere ait mali verilerin ve finansal kaynakların tablo ve grafik gibi araçlar ile incelenmesi ve yorumlanmasıdır. Elde edilen veriler sayılara dayalı olduğundan verilerin doğru yorumlanması ve hedeflerin uygulanması son derece kritik olabilir. Söz konusu finans analizleri şirketin geçirdiği süreçlerdeki maddi artış, azalış ve duraklama durumlarının incelenip neden sonuç bağlamında ilişki kurulması ile gerçekleştirilebilir.

Finansal Analiz Yöntemleri Nelerdir?

İşletmeler süreçlerinin nasıl ilerleyeceğine yönelik farklı yöntemler kullanabilirler. Bu yöntemleri dört ana başlık altında inceleyelim:

 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz): Söz konusu yöntemde ilgili şirketlerin farklı dönemlerdeki mali durumları karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucu mali durumun yıllar içindeki değişim ve gelişimi incelenerek finansal yapının gidişatı değerlendirilir. Belirli analizler yapılarak bazı çıkarımlara ulaşılır.
 • Yüzde Yöntemi (Dikey Analiz): Şirketin belirli zamanlarındaki bilanço kalemleri kendi içinde değerlendirilir ve genel toplam içindeki oranı belirlenir. Bu yöntem ile yıllık yüzdelerin kıyaslanması yapılabilir.
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi): Beş yahut altı sene gibi uzun vadeli dönemler için kullanılabilen yöntemde bilanço kalemlerinin yıllar içindeki artış ve azalış durumları analiz edilir.
 • Rasyo (Oran) Analizi: Bu yöntemde ise finansal tablo verileri oranlar yardımı ile tanımlanır. Ancak bu yöntem tek başına yeterli olmayabilir.

Finansal Analizin Amacı Nedir?

Finansal Analizin Amacı Nedir?

Finansal Analizin Amacı Nedir?

Finans analizi şirketlerin geçmiş verilerini ve performanslarını göz önüne alarak ileriye yönelik hedefler hakkında rasyonel kararlar almayı sağlar ancak elbette bununla sınırlı değildir. İnceleyelim:

 • Şirketin mevcut kaynakları ile hangi hedeflere ulaşılabileceği belirlenir,
 • Analizler sonucu şirketin hangi hedeflere ulaşıp hangilerine ulaşamadığını görerek mevcut başarı oranı değerlendirilebilir,
 • Şirketin kaynaklarında eksiklikler varsa bunların belirlenmesi ve temin edilmesi sağlanır,
 • Yatırımcılar analizler sayesinde kar zarar hesabı yapabilir ve böylelikle potansiyel büyüme olanakları ortaya çıkabilir,
 • Şirketin finansal yeterliliği gözlemlenir,
 • Geçmiş veriler ile geleceğe yönelik hedefler rasyonel bir zemine oturtulur.

Finansal Analiz Çeşitleri Nelerdir?

Finansal Analiz Çeşitleri Nelerdir?

Finansal Analiz Çeşitleri Nelerdir?

Analizler kapsam bakımından hazırlanan ve yapan kişi bakımından hazırlanan olmak üzere iki türe ayrılır. Kapsam bakımından hazırlanan analizler dinamik ve statik, yapan kişi bakımından hazırlanan analizler ise iç ve dış analiz olarak ayrılmaktadır. İnceleyelim:

Dinamik Analiz

Dinamik analizde birden fazla hesap dönemine ait veriler incelenir. Böylelikle belirlenen yıllar arasında belirli zaman dilimlerini karşılaştırılması yapılabilir. Böylelikle şirketin finansal durumunun zaman içinde geçirdiği olumlu ve olumsuz değişiklikler göz önüne serilir. Dinamik analiz ile:

 • Belirli hesap dönemlerinin karşılaştırılması yapılır,
 • Sektör ortalaması ve rakip işletmeler ile karşılaştırmalar yapılır,
 • Genel ve özel standartlar göz önüne alınarak karşılaştırma yapılır.

Statik Analiz

Statik analizde ise bir hesap dönemine ait veriler incelenir ve analiz edilir. Bu analiz türü ile ilgili şirketin belirlenen zaman zarfı içerisindeki mali durumu incelenebilir. İlgili döneme ait varlıklar, kaynakların dağılımı, net satışlar, kar ve zarar gibi oranlar gösterilir.

İç Analiz

Şirketin kendi içinde kendi çalışanları ile yaptığı analize iç analiz denmektedir. Burada şirket içindeki dokümanlardan faydalanılabilir. Şirketin genel durumu, ekonomik yapısı, verimliliği ve gelecek planlarının derin bir analizi yapılabilir.

Dış Analiz

Dış analiz ise şirketin dışından bir kişi ya da kurumun gerçekleştirdiği analiz türüdür. Bu tarz bir analizde kamuya açık raporlar ve kaynaklar kullanılır. Bu anlamda dış analiz doğal olarak iç analiz kadar kapsamlı bir yere sahip olmayacaktır.

Finansal Analiz Programının Avantajları

Finans analiz programının işletmelere birçok katkısı bulunmaktadır. Avantajları birlikte inceleyelim:

 • Finans analiz programı kullanarak müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz,
 • Raporlarınızı bölgelere ve satış personellerine göre özelleştirebilirsiniz,
 • Detaylı raporlar oluşturabilirsiniz,
 • Geniş kapsamlı cari raporlar ile detaylı analizler yapabilirsiniz,
 • 10 farklı özel kod ve ek alan tanımlamaları yapabilirsiniz,
 • Bir cari hesap ile birden fazla döviz türü üzerinde çalışabilirsiniz,
 • Cari hesaplarınızın tasarımlarını kendiniz belirleyebilirsiniz. Diğer bir deyişle, örneğin fatura tasarımlarınızda indirim detaylarına yer vermek istiyorsanız bayilere göre faturalaranızı özelleştirebilirsiniz.
 • Cari hesabınızda döviz türlerine göre risk limiti ayarlayabilirsiniz. Ek olarak; risk aşım durumlarında nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz.
 • Cari hesap ve genel muhasebe entegrasyonu yaparken alıcı ve satıcı hesaplar için 120 ve 320 kod eşleştirmesi yapabilirsiniz.
 • Cari hesaplarınızn resimli takibini sağlayabilirsiniz, aynı şekilde, şubelere yalnızca kendi cari hesaplarını gösterebilirsiniz.
 • Kasa gelir gider takibini sorunsuzca yürütebilir, farklı şubelerin kasa satışlarını ödeme planlarını göz önünde bulundurarak raporlayabilirsiniz.
 • Programın sunduğu özellikler ile tahsilatları ve ödemeleri eşleştirebilirsiniz,
 • Rapor çeşitliliği ile işletmeniz hakkında daha derin analizler yapabilirsiniz,
 • Kar zarar analiz raporları edinerek çeşitli karşılaştırmalarda bulunabilirsiniz.

Finansal Analiz Programı: Dia

DİA Yazılım ile şirketinize dair tüm finansal işlemleri tek bir hesaptan, dilediğiniz her yerden online olarak kolayca yönetebilirsiniz. Hem cari hesaplarınızı kontrol altına alabilir hem de müşterilerinizi güvenle takip edebilirsiniz. Maddeler halinde inceleyecek olursak:

 • Cari hesaplarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz,
 • Ödemelerinizi ve tahsilatlarınızı beklemeden hızlıca gerçekleştirebilirsiniz,
 • Havale ve senetlerinizi yönetebilirsiniz,
 • Kampanyalarınızı kolayca yönetebilirsiniz.