ERP Yazılımları

ERP Faydaları Nelerdir?

9k=

ERP faydaları, işletmenizin yönetimini birçok süreçte kolaylaştırabilir. Bu da size kolay, hızlı ve etkili bir iş yönetimi sağlar. ERP faydalarını daha iyi kavrayabilmek adında öncelikle ERP’nin ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda daha fazla bilgi sahibi olalım. ERP, İngilizce açılıma sahip bir kısaltmadır. Enterprice Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu açılımın Türkçe karşılığı, “Kurumsal Kaynak Planlaması”dır. Bu açılımdan da anlaşılacağı üzere ERP sistemleri, bir kurumun kaynaklarının tamamını etkili bir şekilde yöneterek daha verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Peki ERP sistemleri hangi iş süreçlerinde işletmelere çözüm sağlayabilmektedir? ERP sistemlerinin işletmelere çözüm sağladığı iş süreçlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Finans ve muhasebe süreçleri
  • Satın alma işlemleri
  • Üretim ve depolama süreçleri
  • Stok yönetimi
  • Satış ve satış sonrası yönetimi

Bir ERP Yazılımı, sağlamış olduğu çözümlerle kurumların tüm bu iş süreçlerini tamamen entegre bir şekilde yürütebilmelerini sağlar. Kurumlar, bu sistemlerde, birbirinden farklı verileri bütünleşik bir veri tabanında saklayabilme imkanına sahiptirler. Bu şekilde hem daha verimli çalışabilir hem de karlılık oranlarını artırmayı başarabilirler.

ERP Faydaları

Bir önceki alt başlığımızda da bahsetmiş olduğumuz gibi, ERP faydaları birçok iş sürecinde kurumlara yardımcı olmakta ve çözümler sunmaktadır. Peki şimdi bu çözümler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya ne dersiniz? Haydi öyleyse ERP faydalarını daha yakından incelediğimiz bu rehberimize başlayalım. ERP sistemlerinin işletmelere ve organizasyonlara sunmuş olduğu çözümleri başlıca şu şekilde listeleyebiliriz:

İş Sürecinin Azalması

ERP faydaları her şeyden önce iş süreçlerinde kurumlara yardımcı olmaktadır. ERP sistemlerinin kurumların altyapısına sağlamış olduğu otomasyon sayesinde tüm iş süreçleri tam bir koordinasyon halinde gerçekleştirilir. İş süreçlerinde sağlanan bu yüksek koordinasyon, her şeyden önce ürün sevkiyat süreçlerinin çok daha hızlı ve isabetli işlemesine yardımcı olur. Bir ERP sistemine sahip olmayan ticari bir kuruluşun gemi ile göndereceği ürünlerin yükleme süresi 2 ile 3 hafta arasında gerçekleşmektedir. Bir ERP sistemi, bu sürecin, bir güne kadar kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını sağlayabilir. Benzer şekilde, finansal ürün raporlarını hazırlama süreçleri de bir ERP sistemine sahip olmayan bir ticari kuruluşta bir haftaya kadar sürebilmektedir. ERP çözümleri ise buna benzer tüm süreçlerin de sadece bir gün gibi kısa bir sürede tamamlanabilmesini sağlayabilir.

Daha Hızlı Bilgi İletişimi

Bir ERP sistemi, herhangi bir kurumun sahip olduğu tüm veri tabanını entegre bir hale getirerek çalışanların kullanımına sunar. Tüm departmanların ortak bir sistem üzerinden çalışabilmeleri de normal koşullarda günler sürebilecek departmanlar arası bilgi iletişimini dakikalara kadar düşürebilmektedir. Bu konuya bir örnek vermek gerekirse işletmelerin depolama birimlerimde fiyat listelerini incelemek yerinde olacaktır. Normal koşullarda bu süreç bir haftaya kadar uzayabilmektedir. Fakat bir ERP çözümü sayesinde fiyat listelerinin hazırlanması sadece 5 dakikanızı almaktadır. Benzer şekilde müşteri kredilerinin kontrolü de normalde günler sürebilmektedir. Fakat bir ERP sistemine sahipseniz, müşteri kredilerini anında kontrol edebilirsiniz.

Daha İyi Finansal Yönetim

ERP faydaları arasında en önemli yeri finansal yönetime ayırabiliriz. Çünkü ERP sistemleri, her ölçekten kurumun dağınık yapıdaki finansal ve tedarik sistemlerinin entegrasyonunu kolayca sağlayabilir. Bu yöntemi kullanarak milyonlarca dolarlık yükten kurtulan devasa ölçekte birçok global şirket bulunmaktadır. Bir ERP sistemi sayesinde raporlama anlık periyodlarda gerçekleştirilebilmektedir. Bu da işletmelerin mali kapanış döngülerinin süresini çok büyük ölçüde kısaltmaktadır.

Etkin Stok Yönetimi

Stok yönetimi, hem depolama hem de tedarik süreçleri için kritik öneme sahip bir konudur. Etkili bir stok yönetimi sayesinde depolama süreçlerinizi daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu da tedarik işlemlerini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelmektedir. ERP çözümleri, firmaların stok yönetimini daha etkili bir biçimde kontrol edebilmelerini sağlayacaktır. Bir ERP çözümü, stok yönetimi konusunda size optimum planlama yapma olanağı sağlar. Etkili bir stok yönetimi planlaması sayesinde ihtiyaç duymadığınız ham madde, yarı mamul ve mamul ürün stoklarından kurtulabilirsiniz. Bu durum da stoklara bağlamış olduğunuz gereksiz sermaye, depolama ve idari maliyetlerin önemli ölçüde azalmasını sağlayacaktır.

E Ticaret İçin Zemin Hazırlaması

E-ticaret, günümüz ticaret dünyasında hem global hem de yerel ölçekte oldukça önemlidir. Eğer firmanızın satışlarını artırarak daha yüksek karlılık oranları elde etmesini istiyorsanız, e-ticaret faaliyetlerine büyük önem vermelisiniz. Bir ERP sistemi size bu konuda gerekli olabilecek her türlü desteği sağlayabilecektir. ERP çözümleri, e-ticaret konusunda size ürün siparişi, sipariş takibi, gönderimi ve sipariş teslimatı gibi iş süreçlerinde tek tabanlı erişim sağlayacaktır. Tüm bu süreçlerin ortak bir veri tabanında toplanarak işlenmiş bir şekilde erişime açılabilmesi, pazarlama ve satış yöntemlerine yapılacak yatırımlarda önemli ölçüde tasarruflar sağlayacaktır.

Kaynakların Verimli Olarak Kullanılması

Bir ERP sisteminin en temel amacı, işletmelerin sahip olduğu her türlü kaynağın etkili bir planlama yoluyla en verimli şekilde yönetilmesini sağlamaktır. ERP sistemleri sayesinde daha verimli kullanabileceğiz kaynaklar arasında en tepede iş gücü, zaman, ürün ve sermaye yer almaktadır. Bu kaynakların doğru bir planlama ile daha verimli bir şekilde kullanılması sadece maliyetlerinizin düşürülmesine yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda tasarruf ettiğiniz kaynaklarla yatırımlarınızı genişleterek işlerinizi de büyütebilirsiniz.

Kalite ve İzlenebilirliğin Sağlanması

Ticari bir işletme için ürün kalitesinin sağlanması ve sürdürülmesi son derece kritik bir öneme sahiptir. Bunu sağlayabilmek için ise bu süreçleri etkili ve kesintisiz bir şekilde takip etmek gereklidir. Geleneksel ticaret yönetiminde bu süreçleri kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmek oldukça zor ve karmaşıktır. Fakat, bir ERP çözümü, kurumunuza ait bütün satın alma, üretim, depo transferleri, sevk ve satış süreçleri ile alakalı dökümanlar arasında tam bir entegrasyon sağlar. Bu tam entegrasyon, tüm bu süreçlerin izlenebilirliğini önemli ölçüde kolaylaştırır. ERP sistemlerinin sağlayacağı bu izlenebilirlik sayesinde üretim süreci neticesinde problemli olarak üretilmiş olan ürünlerinizi daha kolay tespit edebilirsiniz. Bu izlenebilirlik size, ortaya çıkan bu problemlerin sebeplerini anlama imkanı sağlayacaktır. Artık, bu sorunları çözüme ulaştırmak için çok daha hızlı bir şekilde aksiyon alabilirsiniz. Ürünlerinizde meydana gelebilecek başlıca kalite sorunlarını ve çözüm önerilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Hammadde sorunu / Tedarikçiyi değiştirmek
  • İşçilik kaynaklı sorunlar / İşçi eğitimi
  • Üretim cihazlarında meydana gelen arızalardan kaynaklanan sorunlar / Üretim cihazlarını tamir etmek veya değiştirmek