ERP Yazılımları

ERP Bileşenleri Nelerdir?

ERP bileşenleri, temel olarak bir kurumun veya organizasyonun tüm fonksiyonel verilerini bir segmentten diğerine transfer eder. Bu sayede de kontrollü bir iş akışı zinciri oluşturur. Bu akış zinciri tedarikçilerden müşterilere kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. ERP bileşenleri, bu kapsam dahilinde gerçekleşen tüm operasyonel süreçler arasında bir köprü görevi görerek bağlantı sağlar. ERP sistemlerinin bunu mümkün kılabilmesinin sebebi ise modüler yapısında saklıdır. Bu sayede her kurum ve organizasyonun farklı ihtiyaçlarına yönelik ERP bileşenleri kurulup uyarlanabilmektedir. Böylece işletmeler gerekli her modülü ihtiyaç duydukları her anda kullanabilme olanağına sahip olurlar. Haydi öyleyse şimdi bu ERP bileşenlerini daha yakından inceleyelim.

ERP Bileşenleri

Bir ERP Yazılımı, her boyutta kurum ve organizasyona çeşitli ölçeklerde çözümler sağlayabilmektedir. Bu sistemlerin sunmuş olduğu çözümler farklı özelliklere sahip birçok bileşen aracılığıyla işlev sağlar. Bunlar, biraz sonra sıralayacak olduğumuz ERP bileşenleridir. ERP bileşenleri, organizasyonunuzun her aşamasında etkili bir yönetim sergilemenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu bileşenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Envanter Yönetimi

Bu bileşen, tedarik etmiş olduğunuz hammadde, yarı mamul ve tam mamul ürünlerin yanı sıra envanterinizde yer alan her türlü malzemeyi yönetebilmenize olanak sağlar. Bu ürünler deponuza veya depolarınıza girişlerinden müşterilerinize ulaştırılana kadar birçok süreçlerden geçmektedir. İşte tüm bu süreçlerin stok takibini envanter yönetimi modülü ile yönetebilirsiniz. Bu bileşen aynı zamanda envanterlerinize ait tüm bilgileri tek bir merkezde toplayarak işler ve daha sonrada raporlar oluşturur. Envanter yönetimi modülü sayesinde tüm envanter maliyetlerinizi en aza indirecek süreçleri tespit edebilir ve uygulamaya geçirebilirsiniz. Bu sayede işletmenizin karlılığına da önemli ölçüde katkıda bulunabilirsiniz.

Satış ve Dağıtım

Satış ve dağıtım süreçleri, işletmenizin en temel organizasyonel işleyişlerini içermektedir. Bu süreç, satacağınız ürünler için aldığınız teklifleri, müşterilerden alınan siparişleri ve üretim aşamasından müşterilere teslim aşamasına kadar gerçekleşen her süreci kapsamaktadır. Satış ve dağıtım modülü, tüm bu süreçleri eş zamanlı olarak takip edebilmenize ve yönetmenize olanak sağlar. Satış ve dağıtım modülünün sahip olduğu bilgi sistem ve operasyon yapısında değişiklik meydana getirebilecek birkaç belirleyici unsur bulunmaktadır. Bu unsurları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmenizin ve işletmenizin kullanmakta olduğu depo merkezlerinin coğrafi konumları
 • İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektörler ve alt kategorileri
 • Ürün çeşitliliğiniz

Kalite Yönetimi

Bir ticari işletmenin karlılığını sürdürebilmesi ve rekabet içinde kalabilmesi için ürün ve hizmet kalitesinin sahip olduğu standartları korumalı ve geliştirmelidir. Bu süreçlerin takibini sağlayabilmek ve gerek duyulan noktalarda sorunları giderebilmek ise her zaman kolay olmamaktadır. Ancak ERP sistemleri sayesinde bu süreçleri de eksiksiz ve hızlı bir şekilde yönetebilme imkanına sahipsiniz. ERP bileşenleri arasında bunu gerçekleştirebilmenize yardımcı olan modül ise kalite yönetimi modülüdür. Kalite yönetimi bileşeni, ürünlerinizin sahip olduğu kalite standartlarından ödün verilmemesi adına gerek duyabileceğiniz bütün izleme ve kontrol süreçlerini yönetebilmenizi sağlar. Bu modül ile yönetebileceğiniz kalite süreçlerini ise başlıca olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Üretim kalite kontrol süreçleri
 • Depo kalite kontrol süreçleri
 • Stok kaliteli kontrol süreçleri
 • Ar-ge kalite kontrolü ve geliştirme süreçleri
 • Sevkiyat kalite kontrol süreçleri

Kalite yönetimi modülü sayesinde yukarıda sıralamış olduğumuz tüm bu süreçlerde yaşanabilecek kalite standartlarına aykırı her durumu izleyebilirsiniz. Buradan, tespit ettiğiniz bu ve benzeri durumlarda sorun giderme süreçlerini başlatabilirsiniz. Kalite kontrol modülü aynı zamanda size bu süreçlerde ekiplerinize gerekli talimatları verebilme olanağı da sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları

İşletmeler birçok iş sürecini yürütecek farklı pozisyonlarda çalışana ihtiyaç duyar. İhtiyacınız olan pozisyon için aradığınız çalışanı bulabilmek ise her zaman kolay bir iş olmuyor. Bu süreçlerin yönetilmesini kolaylaştıran ERP bileşenine de İnsan Kaynakları modülü denilmekte. Bu bileşen sayesinde işletmenizde istihdam edeceğiniz her çalışanının kariyer planlamalarını ve eğitim çizelgelerini düzenleyebilirsiniz. Üstelik, modern İnsan Kaynakları yaklaşımlarının her türlü stratejik aşamasını da insan kaynakları bileşeni üzerinden takip edebilirsiniz. İnsan Kaynakları modülü sayesinde çalışanlarınızın iş performansları ile ilgili değerlendirmelerde de bulunabilirsiniz. Kısacası insan kaynakları bileşeni, bir işletme içerisindeki çalışan verimliliğini en üst seviyelere çıkarabilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü konuda destek sağlayabilmektedir.

Finans Yönetimi

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için ticari dünyada gerçekleşen değişmelere ve gelişmelere karşı gücünü koruyabilmesi gerekmektedir. Bunun içinde her şeyden önce güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları gerekir. Finans yönetimi modülü, işletmelerin bu yapıyı oluşturabilmeleri ve yönetebilmeleri adına ihtiyaç duyabilecekleri her konuda onlara yardımcı olmaktadır. Eğer işletmenizin karlılık oranlarını yükseltmek ve piyasa değerini daha da artırmak istiyorsanız, bu konuda en büyük yardımcınız ERP sisteminizin finans yönetimi modülü olacaktır. Finans yönetimi modülü ile takip edebileceğiniz süreçleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • İşletmenizin her türlü finansal faaliyetleri
 • Vadesi gelmiş ve vadesi gelmemiş olan finansal işlemlerinizin takibi
 • Borç ve alacak takibi
 • Genel muhasebe
 • Maliyet muhasebesi
 • Sabit kıymetler ve bütçe yönetimi

Tedarik Zinciri Yöntemi

Artan rekabet ortamında işletmenizin daha fazla ürün pazarlaması gerekecektir. Bu koşullar altında ise ürün ve pazarlama maliyetlerini en alt seviyelere indirmek isteyebilirsiniz. Tüm bu karmaşa içerisinde aksatmadan sürdürmeniz gereken bir şey daha vardır: Müşterilerinizin siparişini vermiş oldukları ürünleri zamanında üretebilmek ve teslim edebilmek. İşte bu süreçlerin tamamının izlenmesine ve yönetilmesine verilen ad tedarik zinciri yönetimidir. Tedarik zinciri yönetimi sürekli takip edilmesi gereken kritik bir konudur. ERP bileşenleri arasında ise size bu konuda destek sağlayan modül Tedarik Zinciri Yönetimi modülüdür.

Üretim Planlama ve Kontrol

İşletmelerin, müşteri siparişlerini ve piyasa gereksinimlerini karşılayabilecek düzeyde üretim gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ise müşteri talebi ve piyasa kriterleri doğrultusunda etkili bir üretim planlamasının yapılması ve uygulanması gerekmektedir. Üretim planlama ve kontrol bileşeni sayesinde bu süreçlerin tamamını planlayabilir ve efektif bir şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Satın Alma

İşletmeler, gerek üretim gerekse de operasyonel süreçler olsun, bir çok organizasyonel basamakta malzeme ve ekipman gereksinimlerini zamanında karşılamak zorundadır. Satın alma modülü, işletmelerin bu ihtiyaçlarını zamanında belirleyebilmelerine ve taleplerini tedarikçi iş ortaklarına iletebilmelerine olanak sağlar. Satın alma modülü, finansman ve muhasebe modülü ile entegrasyon halinde çalışmaktadır. Bu modül sayesinde işletmenizin her türlü ürün ve hizmet tedarik süreçlerini izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Aynı şekilde bu gereksinimlerin doğuracağı giderleri de bu modül üzerinden takip edebilirsiniz.

CRM

Küreselleşme her geçen gün geleneksel ticaret anlayışını değiştiriyor. Bu değişikliklerin en güncel olanlarından bir tanesi de ürün yönetimi alanında gerçekleşti. İşletmelerin ürün yönetimi anlayışı, bu etki ile birlikte müşteri ilişkileri yönetimine evrilmiş durumda. Bu anlayışın temelinde ise müşteri odaklı satış felsefesi yer alıyor. CRM, yani müşteri ilişkileri yönetimi modülü size, müşteri odaklı satış süreçlerini daha etkili yürütebilmeniz adına pazarlama kanallarınızı daha etkin kullanabilmenize imkan sağlar. Bu modül, işletmelere, müşteri görüşmeleri ve teklif kararları gibi süreçleri gayet esnek ve müşterilerle etkileşimli bir şekilde yürütebilme konusunda destek sağlamaktadır.