E-ticaret

E-Yoklama Fişi nedir? Nereden Alınır?

E-Yoklama Fişi nedir? Nereden Alınır?

Bu yazıda sizlere Vergi Usul Kanunu kapsamında faaliyet verimliliğinin arttırılması için elektronik ortamda düzenlenen e-yoklama fişi ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız. Keyifli okumalar!

E-Yoklama Fişi Nedir?

Elektronik yoklama fişi kavramına değinmeden önce elektronik yoklama sistemi nedir konusuna değinelim:

E-yoklama sistemi, yoklama süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesidir. Kısaca elektronik yoklama sistemi, yoklama sonrası sonuçta kayıt altın alınan ve delil niteliğinde olan video, koordinat, resim gibi verilerin teminini ve GİB Bilgi İşlem’de yer almasını sağlayan sisteme denmektedir.

E-yoklama talebinin oluşturulması ve bu talebe ait yoklamanın memurlara iletilmesi ile elektronik yoklama fişinin oluşturulması gibi tüm süreçler elektronik ortamda gerçekleşiyor. Kısacası Maliye Bakanlığı’nda yürütülen geleneksel süreçler elektronik ortama taşınmıştır. Elektronik yoklama fişinde bulunan bilgiler şöyledir:

  • Mükellef bilgileri, e-yoklama türü, e-yoklama tarihi, saati ve adresi
  • Adına yoklama yapılan kişinin ve bu kişinin yetkilisinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve imzası,
  • Yoklama yetkilisi kişinin ismi, soyismi ve imzası,
  • Adına yoklama yapılan ya da bu kişinin yetkili kişisi imzadan çekilmiş ise çekilmenin sebepleri,
  • Adına yoklama yapılan yahut bu kişinin yetkili kişisinin mevcut bulunamaması durumunda bu konuya ilişkin açıklama
  • Benzersiz kod

Yoklama tespiti sonrası ilgili konularda mutabık kalınması takdirde elektronik yoklama fişi üzerinde mutabık kalınır. Mutabık kalındıktan sonra yetkili kişiye ya da yetkili kişi adına yoklama yapılan kişiye mobil cihaz üzerinden önizleme yaptırılır, ilgili fiş okutulur ve kişinin imzası alınır. Elektronik yoklamanın yapılamadığı durumlarda ise geleneksel yoklama fişleri ile yoklama gerçekleştirilir.

Yoklama Fişi Nedir?

Yoklama işleminin sonuçları yoklama fişine kaydedilir. Bu fişler ise yoklama yerinde iki nüsha ile düzenlenir ve tarih eklenir. Yoklama fişi için kişinin ya da kişinin nezdinde yoklama yapılan yetkilinin imzası istenir. Eğer bu kişiler bulunamazsa bu durum fişe aktarılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muhtar ya da ihtiyar meclisi gibi yetkili üyelerden birine imzalatılır.

Toplu yoklamalarda ise kolbaşının belgeye ibrazı yeterlidir. Yoklama fişinin ilk nüshası yoklama yapılan kişiye bırakılır. Eğer o anda kişi ulaşılamaz durumdaysa bilinen adrese 7 gün içinde posta aracılığı ile gönderilir. İkinci nüsha ise vergi dairesine bırakılır.

Toplu yoklamalarda vergi uygulamalarının gerek gördüğü takdirde münferit yoklama fişi yerine yoklama cetvelleri kullanılır ve sonuçlar toplu olarak bu cetvellerde gösterilir. Yoklama cetvellerinin kullanılacağı durumları ise Maliye Bakanlığı tespit eder.

E-Yoklama Benzersiz Kodu Nedir?

Elektronik yoklama fişleri ile ilgili en sık karşımıza çıkan sorulardan biri ise benzersiz kodların ne olduğudur. Elektronik yoklama benzersiz kodu, bu fişin değiştirilemeyeceğini garanti eden ve ilgili fişe ait düzenlenen benzersiz numaradır. Düzenlenen bu benzersiz koda ulaşmak içi GİB’in web sitesine erişim sağlamalısınız.

E-Yoklama Fişi Görüntüleme Nasıl Yapılır?

Elektronik yoklama fişi bağlı bulunulan vergi dairesinden mal müdürlüğüne mükellef ile veya mükellefin yetkili kişisi aracılığı ile başvurulduğu takdirde çıktı olarak alınır ve görüntülenir.

Diğer yandan, elektronik yoklama fişini görüntülemek ve çıktısını almak için internet vergi dairesini de kullanabilirsiniz. İlgili web site üzerinden “elektronik yoklama görüntüleme” seçeneği ile fişinizi görüntüleyebilir ve çıktısını alabilirsiniz.

E-Yoklama Fişi Nereden Alınır?

Yukarıda cevapladığımız gibi elektronik yoklama fişini ilgili vergi dairesinden yahut ilgili internet sitesinden edinebilirsiniz.

E-Yoklama İmza Formu Ne Demektir?

Maliye Bakanlığı’nın e-yoklama sistemine istinaden e-yoklama imza formu bulunur. Bu form mükellef bilgilerini, e-yoklama türünü, e-yoklamanın tarih, saat, adres, seri ve sıra numaralarını ve fişi temsil eden benzersiz kodu içeren yazılı bir formdur.