E-ticaret

E-Ticaret Vergileri Nelerdir?

E-Ticaret Vergileri Nelerdir?

E-ticaretin geleneksel ticarete göre daha ulaşılır ve kolay oluşu ile zamandan ve mekandan bağımsız hareket özgürlüğü sağlayabilmesi gibi etkenler onu ticaret yapanların gözdesi haline getirmiştir ve e-ticaret kendisini vazgeçilmez bir konuma yerleştirmiştir. Hal böyle olunca e-ticaret vergilerini hafifletmek ve gittikçe artan kira fiyatlarından kar sağlamak isteyen pek çok girişimci e-ticareti tercih eder hale geliyor.

Bu yazımızda sizlere online ticaret yapan şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu e-ticaret vergileri ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.

E-Ticaret Vergileri

E-Ticaret Vergileri

E-Ticaret Vergileri

İnternet üzerinden online satış yapan girişimciler de fiziksel mağazalarda olduğu gibi fatura düzenlemekle yükümlüdür. Bu faturalar da e-ticaret vergilerini beraberinde getiriyor. E-ticaret vergi yükümlülükleri fiziksel mağazalar ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Kısacası online ticaret yapan girişimciler de geleneksel mağaza ticareti yapan girişimciler ile vergi bazında aynı sorumluluklara tabidirler.

E-ticarette şahıs üzerinden yürütülen ticari faaliyetler gelir vergisine tabiyken tüzel kişilikler üzerinden yürütülen ticari faaliyetler kurumlar vergisinde yer alır.

E-ticaret vergileri çevrimiçi ticaret yapan şirketlerin 3 aylık ya da 1 yıllık periyotlarla ödemekle yükümlü oldukları vergilerdir. Şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu farklı e-ticaret vergileri bulunmaktadır.

Bu bağlamda, kişilere yahut kurumlara yönelik online toptan ya da perakande ürün ticareti yapan kişilerin ve/veya kurumların bir şirket sahibi olması ve e-ticaret vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bununla beraber internet üzerinden satış yapan herkes vergi mükellefi olmak zorunda değildir. Örnek vermek gerekirse; online pazar merkezlerinde 2.el ürün satışı yapan kişilerin vergi yükümlülüğü yoktur. Diğer yandan, kendi evinden e-ticaret yapan kişiler de e-ticaret vergilerinden muaftır.

Yine de e-ticaret vergi yükümlülükleri hakkında en doğru, güncel ve detaylı bilgilere erişmek için Gelir İdaresi Başkanlığı’nı yahut www.egirisimci.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Şirketler/Şahıs Firmaları Hangi E-ticaret Vergileri ile Yükümlüler

Daha önce de belirttiğimiz gibi e-ticaret ile meşgul kişilerin ödemesi gereken farklı vergi türleri bulunmaktadır. Birlikte inceleyelim.

Damga Vergisi

Kurumların ve/veya kişilerin kendi aralarında yahut kişi ile kurumların arasındaki tüm resmi ve hukuki işlemlere ispat niteliğinde belgelerden alınan vergilere damga vergisi denmektedir.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar beyanname bir vergi çeşidi olmasa da kişi ve kurumların ödemekle yükümlü olduğu vergileri beyan ettikleri belge türlerindendir. İşletmelerin personellerine ödedikleri maaşlar, kiralar, tedarikçilerden ve üçüncü parti kurumlardan aldıkları hizmetlerin vergilendirilmesi ve vergi kesintileri muhtasar beyanname ile beyan edilmek zorundadır.

KDV

KDV, şirketlerin aylık olarak vermek zorunda olduğu vergilerden biridir. Aylık olarak ödenen KDV internet siteleri aracılığı ile yapılan satış ve bu satışlara kesilen faturalar ile düzenlenir. KDV %1, %8 ve %18 olarak değişiklik gösterebilir.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergi beyannamesi üç ayda bir ödenen vergilerden biridir. Kişi ve kurumların kar ve zarar durumları incelenir ve ardından beyanda bulunulur. Geçici vergi beyannamesinde kar oluşma durumu varsa ödenen vergi Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden düşülür.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usulde yıllık gelir vergisine tabi olan vergi mükellefleri yıl içinde bu vergi beyannamesini vermek zorundadırlar. Yılı kar ile tamamlayan kişi ya da kurumlar, basit usulde yıllık gelir vergilerini kazandıkları doğrultuda %15 ile %35 şubat ayının sonuna kadar ödemek zorundadırlar. Taksitle ödenen basit usulde yıllık gelir vergisi şubat ve haziran aylarının sonunda olmak üzere yılda 2 kez ödenebilir.

Yıllık Gelir Vergisi

E-ticaret vergilerinde en önemli vergilerden biri yıllık gelir vergisidir. Yıllık gelir vergisi, vergi mükellefleri tarafından beyan edilmek zorundadır. Bilinene göre, her yıl en geç 25 Mart’a kadar yıllık gelir vergisi beyanları yapılmalıdır. Yıllık gelir vergisi oranlı dilime göre hesaplanır. Bu vergi dilimi ise %15 ile %30 arasında değişiklik gösterebilir. Yine bilinene göre yıllık gelir vergisinin ilk taksidi Mart ayının sonu ve ikinci taksidi de Temmuz ayının sonuna kadar ödenmelidir.

E-ticaret vergileri söz konusu olduğunda taze girişimlerin ve şirketlerin mükellef oldukları vergiler hakkında detaylı bir araştırma yapması ve gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Ödemeleri zamanında yapamadığınız zaman vergilerin gecikme zamanına göre belirli bir oranda gecikme zammı uygulanmaktadır.

E-ticaret vergilerinizi ve konu ile ilgili değişiklikleri daima takip etmelisiniz. Ancak yapılan değişiklikler ve düzenlemelerin takibi zor olabileceğinden E-Ticaret Danışmanlığı almanızı öneririz.