E-ticaret

E-Ticaret Sektör Analizi Nedir?

E-Ticaret Sektör Analizi Nedir?

E-ticaret sektörünün dinamik değişikliklerini anlamak, sistemin gerisinde kalmamak ve stratejileri uygulayabilmek için e-ticaret sektör analizi yapmanız gerekmektedir. Özellikle e-ticarete yeni atılan taze firmaların sektör analizi yapması elzemdir. E-ticaret sektör analizi hem iş sahalarını hem de rakipleri daha iyi tanımanıza ve anlamanıza yardım edecektir. Bununla beraber en sağlıklı sektör analizini e-ticaret danışmanlığı alarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bu yazıda sizlere e-ticaret sektör analizi nedir, nasıl yapılır ve yaparken nelere dikkat edilmelidir anlatacağız.

Sektör Analizi Nedir?

Sektör Analizi Nedir?

Sektör Analizi Nedir?

Sektör analizi, piyasada bulunan sektörlerin finansal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi ile ilgilidir. Şirketler, sektörün ekonomik durumlarını belirleyerek pazardan beklentilerini analiz edebilir. Yapılan analizler ışığında, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin performansını yaklaşık olarak anlayabilirsiniz.

Şirketlerin ne kadar iyi bir performans gösterdiği ya da gösterebileceği ve hangi risklerle karşılaşılabileceği gibi konularda bir ön değerlendirme yapmak, potansiyel faydanın ortaya çıkarılmasını sağlar. Sektör analizi yapılırken, piyasanın bütününe değil ancak faaliyet gösterilecek pazar ile o pazarda yer alan aktörler ele alınmalıdır.

Yapılan değerlendirmeler yatırım kararları üzerinde kritik etkilere sahip olduğu için mevcut yahut olası yatırımcıları ikna etme sürecine de katkı sağlar. Doğru bir yöntem ile yönetilen yatırımların şirket performansı yükseleceği için sektör analizi hammadde temininden stok yönetimine uzanan geniş bir alana etki eder.

E-Ticaret Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

E-Ticaret Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

E-Ticaret Sektör Analizi Nasıl Yapılır?

Sektör analizi yapmaya başlamadan önce araştırma yapacağınız alanları bölümlere ayırmak ve çalışmalarınızı bu bölümler doğrultusunda şekillendirmek hem sizlere kolaylık sağlayacak hem de mevcut koşulları daha iyi analiz etmenizi sağlayacaktır. Sektör analizi yaparken rakip analizi, tüketici davranışları ve ürün araştırması gibi kategorileri değerlendirmeniz gerekmektedir.

1. Rakip Analizi

E-ticaret kanalları için sektör analizi yaparken mevcut durumu izlemelisiniz ve rakiplerinizin sektördeki konumlarını analiz etmelisiniz. Pazardaki rekabeti anlamak, ölçmek ve değerlendirmek, şirketinizi nerede konumlandıracağınızı daha iyi kavramanıza yardımcı olacaktır. Aynı şekilde sizinle ortak pazarda yer alan büyük küçük tüm firmalar izlenmeli ve şirketinizin bu firmalar karşısındaki rekabet gücü hesaplanarak buna dair bir analiz yapılmalıdır.

Sahip olduğunuz sermaye de rakiplerinizin arasında nasıl konumlanacağınızı ve nasıl sıyrılacağınızı belirtir. Özellikle yeni yeni e-ticaret yapmaya başlayan bir şirketseniz hem ürün ve hizmetlerinizi hem de markanızı tanıtmak için dijital reklam çalışmalarına bütçe ayırmalı ve marka bilinirliğinizi arttırmalısınız. Müşterilere ulaşmak ve müşterilerinizin satın alma davranışlarını anlayarak onları kendinize çekebilmek için reklam ve tanıtım faaliyetleriniz oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmaların amacına uygun yürütülebilmesi ve sizlere faydalı olabilmesi için de rakip analizinin doğru yapılması gerekmektedir.

rakip analizi

2. Tüketici Davranışları Analizi

E-ticaret sektör analizinde tüketici davranışlarının en önemli etkenlerden biri olduğunu unutmamalısınız. Çünkü tüketicileri satın alma davranışları ve onları karar alma aşamasına getiren faktörler ve o aşamadaki eğilimler müşterilerin ürün ve hizmetlerinizi nasıl karşılayacağına dair ipuçları sunar.

Tüketicilerin ürün satın almak için seçtiği yollar iyi analiz edilmelidir. Bu analizler ürününüzün şekillendirilmesine yardımcı olur ve müşterilerin satın alma davranışları doğrultusunda ürün tanıtımı için vereceğiniz reklamın içeriğini belirlemenizde size yol gösterir.

3. Pazardaki Ürün İhtiyacı

Piyasaya sunacağınız ürüne olan talebin bilinmesi sektör analizi için elzemdir. Ürününüzün pazardaki yerini analiz edip ona olan ihtiyacı ölçerek gelecekte yapacağınız yatırımlar ve üretim sayıları için size fikir verir. Aynı şekilde sektör analizi pazarlama faaliyetlerinizde de size ışık tutar. Pazara sürmek istediğiniz ürüne ihtiyaç yoksa üretim ve dağıtım süreçlerinden önce pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek ürününüz için talep yaratmaya çalışabilirsiniz.

4. Pazarlama Kanalları Analizi

Sektör analizini düzgün yapmanız için pazarlama kanallarının analizini de iyi analiz etmelisiniz. Dağıtım stratejinizi doğru kurarak ürünlerinizin satışını ve o ürünlerden kazandığınız kar oranını arttırabilirsiniz. Ek olarak, pazarlama kanallarını başarılı bir şekilde analiz ettiğinizde tüketicilerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

Reklam vereceğiniz mecraları belirleyerek hem zamandan tasarruf eder hem de bütçenizi düzgün bir şekilde yönetebilirsiniz.

5. Sektör Analizi Aşamaları

Sektör analizi yaparken belli aşamaları takip etmeniz gerekir. Bu aşamalar, datayı daha kolay toplamanıza yardımcı olur ve aynı zamanda sonuçları da daha sağlıklı değerlendirmenize olanak tanır. Sektör analizi örneği oluştururken takip etmeniz gereken aşamalar şöyledir:

 • Anlık mevcut durum değerlendirmesi yapın.
 • Düzenli toplantı alın.
 • Anket uygulaması, karşılıklı görüşme gibi efektif ve interaktif yöntemler kullanarak veri toplayın.
 • Var olan kaynakları dikkatlice inceleyerek sektörel araştırma yapın.
 • Sektör analizi raporu hazırlayın.

5.1 Sektör Analizi Neleri Kapsar?

Sektör analizinin kapsadığı alanlar şöyledir:

 • Ulusal ve uluslararası pazarda mevcut durum,
 • Sektörün SWOT analizi değerlendirmesi,
 • Farklı firmalarla ilgili bilgilerin değerlendirilmesi ve data oluşturulması,
 • Pazardaki sorunların saptanması,
 • Kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler oluşturarak yol haritasının oluşturulması.

5.2 Sektör Analizi Neden Önemlidir?

E-ticaret sektör analizi önemlidir çünkü:

 • Sektör analizi pazarın mevcut durumunu anlamanıza fayda sağlar.
 • Sektörün kapsamlı incelenmesini sağlar ve strateji oluşturmanıza kolaylık tanır.
 • Şirketiniz için gerekli yatırım hedeflerinizi daha net görmenizi sağlar.
 • İş planı hazırlamanızı kolaylaştırır.
 • Uzun ve kısa vadeli planlarınız için yol haritası oluşturur.
 • Pazar payını genişletme ve sektörel büyüme konularında daha tutarlı adımlar atmanızı sağlar.

Sektör analizi sadece sektöre yeni başlayan firmaların ihtiyacı değildir. Mevcut olarak pazarda faaliyet gösteren firmalar, yeni atılımlar yapmak ve kendilerini değişikliklere adapte etmek için sektör analizinden yardım alabilirler.

5.3 E-Ticaret Sektör Analizi Faydaları Nelerdir?

Sektör analizi yapmanın faydaları şöyledir:

 • Sektör analizi yapmak pazardaki etkin trendleri ve hızla değişen tüketici davranışlarını kavramanızı sağlar.
 • Doğru ve etkili pazarlama stratejileri geliştirmenize ve size uygun tekniği seçmenize yardımcı olur.
 • Müşteri iletişimini nasıl kurmanız gerektiği hakkında fikir verir.
 • Sektördeki rakiplerinizi tanıyarak firmanızı daha doğru konumlandırmanıza yardımcı olur.
 • Hangi alanlara yatırım yapmanız gerektiği hakkında fikir verir.
 • Risk faktörlerini azaltır.