ERP Yazılımları

E-Haciz Nedir, Nasıl Kaldırılır?

E-Haciz Nedir, Nasıl Kaldırılır?

Elektronik haciz olarak bildiğimiz e-haciz ticaretin can sıkıcı noktalarından biridir. Ödenmemiş ve fark etmediğiniz bir borcunuz var ise bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu noktada önemli bir noktaya değinmek gerekirse; DİA yazılım ile muhasebeye ilişkin tüm konuları bu tarz durumlar ile uğraşmak zorunda kalmadan halledebilirsiniz. Bizler bu yazıda elektronik haciz nedir ve bu durumla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini detayları ile anlatacağız. Konu biraz tat kaçırıcı olsa da keyifli okumalar dileriz!

E-Haciz Nedir?

Elektronik haciz devlete borcu bulunan ve henüz ödeme yapmayan işletmelere uygulanan bir haciz türüdür. Bu haciz türü, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre uygulanmaktadır. Bahsedilen maddeye göre borçluya önce bir ödeme emri gönderilir. Ardından borçlunun ödeme emrine göre borcunu ödemesi yahut mal bildirimi yapması beklenir.

Ödeme emri tarafına iletilen borçlunun borcunu ödememesi halinde ödeme emri kesinleşmektedir. Ardından icra takibi başlar. Elektronik hacizde ödenmeyen borçlar genellikle maaşlara kesinti olarak yansıtılmaktadır. Diğer yandan, gerek görüldüğü durumlarda e-haciz gayrimenkuller ve araçlar gibi taşınmaz mallar üzerinden de temin edilebilir.

Elektronik haciz süresince öncelikle VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Programı) üzerinden edinilen borçlu bilgileri ilgili vergi dairesine iletilir. Elektronik ortamda GİB’e (Gelir İdaresi Başkanlığı) bilgiler sonrasında bankalar devreye girer ve hesaplara elektronik haciz işlemi uygulanır.

E-Haciz Kimlere Uygulanır?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi devletin kurumlarına borçlu olan kişilerin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanır. Diğer yandan elektronik haczin geçerli olduğu bazı durumlar şöyledir:

  • Trafik cezaları,
  • RTÜK idari para cezaları,
  • Motorlu taşıtlar vergisi,
  • Karayollarında usulsüz geçişleri kapsayan para cezaları,
  • Gümrük vergileri,
  • Ödenmemiş sigorta primleri,
  • Öğrencilerin KYK borçları,
  • Mahkeme cezaları,
  • Tüm vergi borçları.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Elektronik haciz borçluya işlem başlamadan 15 gün kadar önce ödeme emri ile bildirilir. Eğer borçlu bu 15 günlük süre zarfında borcunu öderse elektronik haciz işlemi başlatılmaz. Diğer yandan, bahsedilen 15 günlük süre zarfı içinde borcun bir kısmının ya da tamamının ödenmesi yahut borcun taksitlendirilmesi durumunda elektronik haciz ortadan kalkacaktır. Bu şekilde elektronik haciz kaldırılmış olacaktır. Ayrıca borcun tamamen kapatılması için borcun tamamının ilgili kurumlara ödenmesi gerekmektedir. Önemsiz gibi gözüken 1 ya da 2 TL gibi küsuratların borç olarak kalması durumunda haciz kaldırılmayacaktır.

Borçlu kişinin borcunu kapatmaya dair herhangi bir eylemi olmadığı durumlarda işlem başlatılır. Kişi, elektronik hacze itiraz etmek isterse borcun olmadığı tarihten yahut tebliğ tarihinden önce borcunu ödediği bir tarihten itibaren 7 gün içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Borcun tamamen kapandığı durumlarda ise kişi ilgili kurumlara borcun bittiği bilgisini ulaştırmak üzere bir dilekçe iletmelidir. Bu talep sonrası kişi ilgili kurumun ıslak imzalı belgesi ile bankaya giderek haczi kaldırabilir.

E-Haciz Taksitlendirilir Mi?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi borçluya elektronik haciz işlemi başlatılmadan 15 gün önce hacze dair bilgi iletilir. Bu süre zarfında kişinin borcunu taksitlendirmesi mümkündür. Eğer ilgili kişi 15 gün içerisinde borcunu öderse elektronik haciz işlemi başlatılmaz. Benzer şekilde; kişiler borçlarını taksitlendirerek de elektronik hacizden kurtulabilirler. Bu yolun tercih edilebilmesi için öncelikle kişinin toplam borcunun %20’sini ödemesi gerekmektedir. Ardından kişi belirlenen taksiti belirlenen günlerde ödemekle yükümlüdür.

E-Haciz’in Hacizden Farkları Nelerdir?

Elektronik haciz ile haciz arasındaki en büyük fark elektronik haczin vergi dairesi aracılığı ile tamamlanması iken haczin icra daireleri aracılığı ile gerçekleştirilmesidir. Geri kalan süreçlerde aralarında büyük farklar bulunmamaktadır.

E-Haciz İtiraz Süresi Nedir?

Tarafına elektronik haciz tebliği yapılan kişinin söz konusu duruma itirazı için ya borcun mevcut olmadığını ya ilgili tebliğ tarihinden önce borcun ödendiğini ya da itiraza konu olan sebebini 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.