ERP Yazılımları

E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Yapılır?

01 Ocak 2020 tarihi itibari ile e-fatura mükelleflerine e-faturalar ile ilgili yeni bir zorunluluk doğdu. Yeni düzenlemeye göre vergi mükellefi olmayan ancak gün içinde 30 bin TL üzerinde fatura kesen ve yine aynı gün içerisinde vergiler dahil olmak üzere 5 bin TL’nin üzerinde fatura kesen mükelleflere e-arşiv uygulaması zorunlu kılınmıştır. Tam donanımlı muhasebe yazılımı DİA Yazılım ile profesyonel çözümlere erişebilir ve kuruluşların aklını meşgul eden e-arşiv fatura iptali gibi süreçleri çok daha kolay atlatabilirsiniz.

Keyifli okumalar!

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-Arşiv Fatura Nedir?

E-arşiv fatura, kağıt üzerinde düzenlenen ve muhafaza edilen faturadaki tüm bilgileri aynı şekilde içeren ve e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayan şahıslara gönderilen elektronik faturalardır.

1 Ocak 2020 tarihi itibari ile tüm e-fatura mükelleflerine e-arşiv fatura uygulamasına geçiş mecburi tutulmuştur.

E-Arşiv Fatura İptal Edilebilir Mi?

E-Arşiv Fatura İptal Edilebilir Mi?

E-Arşiv Fatura İptal Edilebilir Mi?

E-arşiv fatura iptali ise kuruluşların merak ettiği bir diğer konulardan.

E-arşiv fatura uygulaması kuruluşların faturalarını kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. E-arşiv faturaya kayıtlı olmayan mükelleflere de aynı şekilde kolayca iletebilirler ve gönderdikleri faturaları saklayabilirler. İstenildiği ve gerek görüldüğü takdirde e-arşiv faturaların çıktısı alınabilir.

Diğer yandan e-arşiv faturaların oluşturulması aşamasında bir hata olduysa bu faturalar kolayca iptal edilebilir. İptal edilen faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) rapor şeklinde bildirilmesi gerekir. Çeşitli sebepler nedeni ile iptal edilen e-arşiv faturalar, e-arşiv fatura raporunun “fatura iptal” kısmına eklenir ve bu raporlar da yine GİB’e gönderilir.

E-Arşiv Fatura Nasıl İptal Edilir?

GİP portal üzerinden e-arşiv faturaya kayıtlı mükellefler mali mühür veya elektronik imzaları aracılığı ile,

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-belge kullanıcısı olmayan mükelleflerde İnteraktif V.D kullanıcı kod ve şifreleri ile 5000 – 30000 TL e-arşiv fatura portalından e-arşiv faturalarının iptalini sağlayabilir.

E-arşiv fatura iptali için izlenmesi gereken yol şöyledir:

 • Sisteme giriş yapılır,
 • Ardından “Adıma Düzenlenen Belgeler” kısmına gidilir,
 • Karşılaşılan ekranda belge tarihinin olduğu tarih aralığı sorgulanır,
 • İlgili belge tıklanır ve “İptal Talebi Oluştur” butonuna tıklanır,
 • “İptal Gerekçesi” kısmına gerekli açıklamalar yapılır,
 • Ardından “Uyarıyı Okudum” kutucuğu tıklanır ve iptal talebi yapılır.
 • Ekranı onaylamanız halinde iptal talebinin başarı ile oluşturulduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde, iptal talebi oluşturduğunuz belge talebi belgeyi düzenleyen mükellefe de iletilir.
 • Belgeyi düzenleyen mükellefin talebi onaylayıp onaylamadığını “Adıma Düzenlenen Belgeler” kısmından sorgulayabilirsiniz.
 • Sorgulama sonucu iptal talebiniz onaylandıysa belge hem alıcının sanal BA hem de satıcının sanal BS formunda gözükmeyecektir.
 • Eğer sorgulama talebi reddedildiyse ilgili belge BA ve BS formunda yer alacaktır.

Kendisi tarafından düzenlenen e-arşiv fatura iptalini onaylama ve reddetme için ise aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Kullanıcılar kendileri için uygun olan portala eriştikten sonra “Gelen İbraz/İptal Talepleri” sekmesinden ilgili belgenin tarih aralığını seçerek kendilerine gelen talepleri ekranlarında görüntüleyebilirler.
 • İptal talebinin kabul edilmesi halinde, “Talep Kabul Et” butonu seçilir,
 • “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilir ve talep onaylanır. Ardından ilgili belge hem alıcının sanal BA hem satıcının sanal BS formunda gözükmeyecektir.
 • İptal talebinin reddedilmesi halinde “Talep Reddet” butonu seçilir,
 • “Uyarıyı Okudum” kutucuğu seçilir ve talep onaylanır. Ardından ilgili belge hem alıcının sanal BA hem satıcının sanal BS formunda gözükecektir.

E-Arşiv Fatura İtiraz Bildirimi Oluşturma

İtiraz bildirimini hem satıcı hem alıcı olmak üzere iki taraf da başlatabilir:

1. Düzenlenen Kişi Tarafından E-Arşiv Fatura İptali

Kişi kendisine düzenlenen e-arşiv faturalar için itiraz talebi oluştururken süreç aşağıdaki gibi işler:

GİP Portal üzerinden e-arşiv fatura kullanıcısı olan mükellefler mali mühür ya da elektronik imzaları ile,

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-belge kullanıcısı olmayan mükelleflerde İnteraktif V.D kullanıcı kod ve şifreleri ile 5000 – 30000 TL e-arşiv fatura portalından e-arşiv faturalarının iptalini sağlayabilir.

 • İtiraz talebi oluşturmak için sistemden “Adıma Düzenlenen Belgeler” kısmına gidilir,
 • İlgili belgenin tarihini kapsayacak şekilde tarih aralığı sorgulanır,
 • Belge seçilir ve ”İtiraz Talebi Oluştur” butonu tıklanır.
 • “İtiraz Belge Numarası” kısmına taahhütlü mektupla, telgrafla ya da güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi aracılığı ile yapılan işlemler sonucu oluşan belge numarası girilir.
 • “İtiraz Belge Tarihi” kısmına taahhütlü mektupla, telgrafla ya da güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi aracılığı ile yapılan işlemler sonucu oluşan belge tarihi girilir.
 • “İtiraz Yöntemi” kısmına taahhütlü mektupla, telgrafla ya da güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemlerinden hangisi kullanılmışsa o yöntem seçilir.
 • “Açıklama” kısmını doldurduktan sonra “Uyarıyı Okudum” kutucuğunu tıklayıp ardından itiraz talebinizi oluşturabilirsiniz.
 • Ekranda “İtiraz talebiniz başarıyla oluşturulmuştur” ibaresini gördüğünüzde talebiniz belgeyi düzenleyen kişinin sistemine ulaşmış olacaktır.
 • Aynı şekilde talebin onaylanıp onaylanmadığını “Adıma Düzenlenen Belgeler” kısmından görebilirsiniz.

Kendisi tarafından düzenlenen e-arşiv faturalar için itiraz talebini onaylama ve reddetme adımları ise şöyledir:

 • Kişiler kendilerine uygun uygulamaya giriş yaparak “Gelen İptal İtiraz Talepleri” kısmına gitmelidir,
 • Bu alanda tarih seçimi yapılarak ilgili belge bulunur,
 • İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda “Talep Kabul Et” butonu tıklanır,
 • “Uyarıyı Okudum” butonuna tıkladıktan sonra talebi kabul edebilirsiniz.
 • İlgili belge alıcının sanal BA satıcının sanal BS formunda artık yer almaz.
 • İtiraz talebinin reddedilmesi durumunda “Talep Reddet” butonuna tıklanır,
 • “Uyarıyı Okudum” kısmına tıkladıktan sonra talebi reddedebilirsiniz.
 • Artık ilgili belge alıcının sanal BA satıcının sanal BS formunda yer almaz. Ancak satıcı itiraz talebini aynı ayın 20. gün sonuna kadar onaylamazsa belge satıcının sanal BS formunda gözükecektir.

2. Düzenleyen Kişi Tarafından E-Arşiv Fatura İptali

E-arşiv fatura iptali düzenleyen kişi tarafından gerçekleştiriliyorsa,

GİP Portal üzerinden e-arşiv fatura kullanıcısı olan mükellefler mali mühür ya da elektronik imzaları ile,

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler ile kayıtlı e-belge kullanıcısı olmayan mükelleflerde İnteraktif V.D kullanıcı kod ve şifreleri ile 5000 – 30000 TL e-arşiv fatura portalından e-arşiv faturalarının iptalini sağlayabilir.

Özel Entegratör ve Entegrasyon Yöntemini kullanan mükellefler gönderecekleri itiraz raporu ile düzenledikleri e-arşiv faturalar için itiraz talebinde bulunabilir.

 • Sisteme giriş yapılır ve “Düzenlenen Belgeler” kısmına gidilir,
 • Belge tarihi sorgulanır ve “İtiraz Talebi Oluştur” butonuna tıklanır,
 • İtiraz gerekçesi doldurulur,
 • “Uyarıyı Okudum” butonu tıklanır,
 • İtiraz talebi oluşturulur. Talep oluşturulduktan sonra alıcının sisteminde görünür hale gelecektir.
 • Alıcıya iletilen belgenin onaylanıp onaylanmadığını “Düzenlenen Belgeler” kısmından görebilirsiniz.

E-Arşiv Fatura İptal Talebi Onaylama/Reddetme

E-arşiv fatura iptali talebinin onaylanması ve reddedilmesi için uygun uygulamaya giriş yapılır,

 • “Gelen İptal İtiraz Talepleri” kısmından uygun tarih aralığı seçilir ve talepler görüntülenir,
 • İtiraz talebinin kabul edilmesi durumunda “Talep Kabul Et” > “Uyarıyı Okudum” > “Talep Kabul Et” işlemleri izlenir,
 • Ardından talep başarıyla kaydedilir.
 • Talep kabul edildiği durumlarda ilgili belge alıcının sanal BA satıcının sanal BS formunda yer almayacaktır.
 • İtiraz talebinin reddedilmesi durumunda “Talep Reddet” > “Uyarıyı Okudum” > “Talebi Reddet” işlemleri izlenir,
 • Ardından talep başarıyla reddedilir.
 • İtiraz talebinin süresinde onaylanmadığı ya da reddedildiği hallerde ise belge satıcının sanal BS formunda yer almaz ancak alıcının sanal BA formunda yer alır.