ERP Yazılımları

Borç-Alacak Takip Programları Nelerdir?

2Q==

Günümüzde işletmeler, dijital çağın da etkisiyle borç ve alacak takip işlemlerini bir ödeme takip programı aracılığıyla yapmaktadır. Bu tür programlara borç takip uygulaması da denilmektedir. Dijitalleşmenin tüm dünyaya hakim olduğu bugünlerde ekonomik yaşantımız da köklü bir dijital dönüşüm geçirmekte. Artık her türlü ticari faaliyetin elektronik ortamlarda gerçekleştirilebildiği gibi işletmelerin yönetimsel süreçleri de dijital ortamlara taşınabilmekte. Hatta e-ticaretin bu derecede yaygınlaşmış olduğu böylesine bir ortamda dijital yönetim anlayışı işletmelerin hayatta kalabilmeleri adına bir zorunluluk durumunda. İşte, işletmelerin bu dijital çağa ayak uydurma süreçlerine dijital dönüşüm adı veriliyor.

İşletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlamaları birkaç farklı aşamadan oluşur. Bu aşamalardan birisi de borç ve alacak takibinde dijitalleşme sürecidir. Bu süreç, işletmelerin borç ve alacak takiplerini daha güvenli, daha hızlı ve daha sorunsuz bir şekilde yürütebilmelerini sağlayacak dijital sistemlerin kurulmasını ifade eder. Borç ve alacak takibinde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi genel olarak bir ödeme takip programını da gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple biz de bu yazımızda sizlere bir ödeme takip programı veya diğer adıyla bir borç takip uygulamasının ne işe yaradığını açıklayacağız.

Borç Alacak Takibi Nedir?

İşletmelerin cari hesapları her zaman ve her koşulda kontrol altında tutabilmeleri gerekmektedir. Bu sayede hem müşterilerini hem de kendilerini finansal bakımdan güvence altına almayı hedeflerler. Bir diğer deyişle, borç ve alacak takibi yoluyla alıcı ve satıcılar arasındaki her türlü ticari ilişki belgelendirilerek güvence altına alınır. Peki, bir satıcı ve bir alıcı arasındaki bu ilişkiler neler olabilir?

Bir satıcı ve alıcı arasında gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin sonucunda para, mal veya hizmet gibi ilişkiler ortaya çıkabilir. İşte bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkabilecek olan bu tür ilişkilerin belgeler yoluyla kaydedilerek takibinin güncel olarak yapılmasına borç ve alacak takibi adı verilmektedir. Bu uygulamaların eksiksiz ve güncel olarak yerine getirilmesi, işletmelerin mali pozisyonlarında gerçekleşebilecek inişleri ve çıkışları kontrol altına alabilmeleri anlamına gelmektedir. Böylece ihtiyaç duyulan noktalarda mali olarak müdahale etmek işletmeler için daha kolay ve daha yerinde bir hamle olacaktır. İşte tüm bu süreçlerin takibinin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlayan programlara borç takip uygulamaları adı verilmektedir.

Borç Alacak Takibi Nasıl Yapılır?

İşletmelerin borç alacak takip süreçleri cari hesap incelemeleri üzerinden gerçekleştirilir. Peki bu süreçte ne tür işlemler takip edilmektedir? Her şeyden önce işletmeye gelecek ve işletmeden çıkacak ödemeler hesaplanır. Bu hesaplara çek ve senet işlemleri de dahil edilir. Günümüzde birçok işletme bu süreçlerin takibini hala geleneksel yöntemler üzerinden gerçekleştirmektedir. Fakat borç ve alacak takibini bu şekilde sağlamaya çalışmak hem mali hem de zaman açısından önemli külfetler doğurmaktadır. Bunun yanı sıra geleneksel yöntemler işletmelere belirli bir iş yükü de sağlamaktadır. Bu sebeple, işletmelerin borç ve alacak takiplerini belirli yazılımlar aracılığıyla elektronik ortamlarda gerçekleştirmeleri çok daha avantajlı sonuçlar doğuracaktır.

Bir borç takip uygulaması ile işletmeler güncel gelir ve giderlerin takibini yapabilirler. Bununla birlikte bu programlar işletmelere geçmiş dönem belgelerini de pratik bir şekilde inceleyebilme olanağı sağlamaktadır. Geleneksel yöntemler aracılığıyla yürütülen borç ve alacak takibi işlemlerinde genel olarak bölümlere ayrılmış raporlar bulunmaktadır. Bir ödeme takip programı ise tüm bu bölümlere sahip olarak geliştirilmiştir.

Borç Alacak Takip Programı Nedir?

İşletmeler, müşterileri ve satıcıları ile olan ticari ilişkilerini geleneksel yöntemlerle kayıt altına almaktadırlar. Fakat, bu geleneksel yöntemler, zaman ve maliyet bakımından işletmelere yüklemiş oldukları külfetlerin yanı sıra hatalara da da son derece açıktırlar. Bu gibi sebeplerle, işletmelerin borç ve alacak takiplerini sağlayabilmeleri adına özel olarak geliştirilmiş yazılımlara borç ve alacak takip programları adı verilmektedir. Bir online ödeme takip programı sayesinde işletmeler hem tedarikçileri hem de müşterileri ile gerçekleştirdikleri ticari ilişkileri pratik bir şekilde kayıt altına alabilmektedirler. Böylece işletmeler, günü veya vadesi gelmiş olan her işlemi, gecikmeden, internet bağlantısı olan her yerden gerçekleştirebilmektedirler. Bir ödeme takip programının sağlamış olduğu en büyük avantaj hem gerekli iş yükünü en aza indirmesi hem de insan hatalarını sıfıra düşürmesidir. Eğer, işletmenizin kullanmakta olduğu ödeme takip programını muhasebe programı ile entegre ederseniz, çok daha fazla işlemi eş zamanlı olarak bu program üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, bir borç ve alacak takip programından her zaman ve her yerde maksimum verimi sağlayabilmeyi hedefliyorsanız mutlaka mobil uyumlu bir yazılımı tercih etmelisiniz.

Borç Alacak Takip Programları İle Neler Yapılabilir?

İşletmeler, bir borç takip uygulaması ile neler yapılabilir? Borç takip uygulamaları genel olarak bulut tabanlı uygulamalardır. Bunun sağlamış olduğu en büyük avantaj ise uygulama üzerinde gerçekleşen her işlemin her an ve her yerde anlık olarak takip edilebilir olmasıdır. İşletmenizin borç ve alacak takibi ile ilgili olan çalışanlar, internet bağlantısına sahip her yerden programa erişim sağlayarak gerekli işlemleri gerçekleştirebilme imkanına sahip olacaktır. Bu işlemlere örnek olarak cari hesap ekleme ve cari hesap kontrollerini gösterebiliriz.

Bir borç takip uygulaması, sisteme girmiş olduğunuz tüm verileri anlık olarak kaydeder. Bu sayede de işletmenizin belirli bir tarihte gerçekleştirmiş olduğu borç ve alacak işlemlerine dair herhangi bir belgeye kolayca ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte, işletmeler, bir borç takip uygulamasını kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirebilirler. İşletmeler, bir borç takip uygulamasını bünyelerinde çalışmakta olan personellerin maaş bilgilerini düzenlemek ve kontrol etmek için de kullanabilmektedirler. Hatta, bazı borç takip uygulamaları, sahip oldukları gelişmiş özellikler sayesinde, senet düzenleme imkanı da sağlayabilmektedir.

Borç Takip Uygulamalarının Avantajları Nelerdir?

  • İşletmelerin, hem tedarikçileri hem de müşterileriyle olan ticari ilişkileri daha pratik ve daha hızlı bir şekilde kayıt altına alınabilir ve takip edilebilir.
  • Bir ödeme takip programı sayesinde hiçbir borç ve ödeme işleminde gecikme yaşanmaz.
  • İşletmeler, borç ve alacak işlemlerini belirli tarihler üzerinden otomatik olarak kayıt edebilirler.
  • Bir ödeme takip programına internet bağlantısı bulunan her yerden her an erişebilir ve her işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • İşletmelere zaman, maliyet ve iş yükü bakımından önemli tasarruflar sağlar.
  • Borç ve alacak takip işlemleriniz sıfır hata payı ile güvenilir bir ortamda gerçekleştirilir.
  • Bir ödeme takip programı işletmelere arşivleme konusunda da çok büyük avantajlar sağlamaktadır. Çünkü bu programlar her gün veri yedeklemesi yapmaktadır.
  • Bir ödeme takip programını kullanmakta olduğunuz muhasebe programı ile entegre ederek tüm ön muhasebe işlemlerinizi de ortak bir platform üzerinden yürütebilirsiniz.
  • Mobil uyumlu bir ödeme takip programı ile işlemlerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan tek şey internete bağlı bir akıllı telefondur.